Genesa 3

Genesa

Capitol 4

1

Adam s`a împreunat cu nevastă-sa Eva; ea a rămas însărcinată, și a născut pe Cain. Și a zis: ,,Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!``

2

A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar.

3

După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mîncare din roadele pămîntului.

4

Abel a adus și el o jertfă de mîncare din oile întîi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui;

5

dar spre Cain și spre jertfa lui, n`a privit cu plăcere. Cain s`a mîniat foarte tare, și i s`a posomorît fața.

6

Și Domnul a zis lui Cain: ,,Pentruce te-ai mîniat, și pentruce ți s`a posomorît fața?

7

Nu -i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pîndește la ușă; dorința lui se ține după tine, dar tu să -l stăpînești.``

8

Însă Cain a zis fratelui său Abel: ,,Haidem să ieșim la cîmp.`` Dar pe cînd erau la cîmp, Cain s`a ridicat împotriva fratelui său Abel, și l -a omorît.

9

Domnul a zis lui Cain: ,,Unde este fratele tău Abel?`` El a răspuns: ,,Nu știu. Sînt eu păzitorul fratelui meu?``

10

Și Dumnezeu a zis: ,,Ce ai făcut? Glasul sîngelui fratelui tău strigă din pămînt la Mine.

11

Acum blestemat ești tu, isgonit din ogorul acesta, care și -a deschis gura ca să primească din mîna ta sîngele fratelui tău!

12

Cînd vei lucra pămîntul, să nu-ți mai dea bogăția lui. Pribeag și fugar să fii pe pămînt.``

13

Cain a zis Domnului: ,,Pedeapsa mea e prea mare ca s`o pot suferi.

14

Iată că Tu mă izgonești azi de pe fața pămîntului; eu voi trebui să mă ascund de Fața Ta, și să fiu pribeag și fugar pe pămînt; și oricine mă va găsi, mă va omorî.``

15

Domnul i -a zis: ,,Nicidecum; ci dacă va omorî cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de șeapte ori.`` Și Domnul a hotărît un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi, să nu -l omoare.

16

Apoi, Cain a ieșit din Fața Domnului, și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden.

17

Cain s`a împreunat cu nevastă-sa; ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoh. El a început apoi să zidească o cetate, și a pus acestei cetăți numele fiului său Enoh.

18

Enoh a fost tatăl lui Irad; Irad a fost tatăl lui Mehuiael; Mehuiael a fost tatăl lui Metușael; și Metușael a fost tatăl lui Lameh.

19

Lameh și -a luat două neveste: numele uneia era Ada, și numele celeilalte era Țila.

20

Ada a născut pe Iabal: el a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele.

21

Numele fratelui său era Iubal: el a fost tatăl tuturor celor ce cîntă cu alăuta și cu cavalul.

22

Țila, de partea ei, a născut și ea pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fer. Sora lui Tubal-Cain era Naama.

23

Lameh a zis nevestelor sale: ,,Ada și Țila, ascultați glasul meu! Nevestele lui Lameh, ascultați cuvîntul meu! Am omorît un om pentru rana mea, Și un tînăr pentru vînătăile mele.

24

Cain va fi răsbunat de șeapte ori, Iar Lameh de șaptezeci de ori cîte șapte.``

25

Adam s`a împreunat iarăș cu nevastă-sa; ea a născut un fiu, și i -a pus numele Set; ,,căci``, a zis ea, ,,Dumnezeu mi -a dat o altă sămînță în locul lui Abel, pe care l -a ucis Cain.``

26

Lui Set i s`a născut și lui un fiu, și i -a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului.

Genesa 5