Genesa 4

Genesa

Capitol 5

1

Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua cînd a făcut Dumnezeu pe om, l -a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.

2

I -a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i -a binecuvîntat, și le -a dat numele de ,,om``, în ziua cînd au fost făcuți.

3

La vîrsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui, și i -a pus numele Set.

4

După nașterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; și a născut fii și fiice.

5

Toate zilele pe cari le -a trăit Adam, au fost de nouă sute trei zeci de ani; apoi a murit.

6

La vîrsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos.

7

După nașterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute șapte ani, și a născut fii și fiice.

8

Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.

9

La vrîsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.

10

După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani, și a născut fii și fiice.

11

Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit.

12

La vrîsta de șapte zeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.

13

După nașterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani; și a născut fii și fiice.

14

Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit.

15

La vrîsta de șase zeci și cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.

16

După nașterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani; și a născut fii și fiice.

17

Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci și cinci de ani; apoi a murit.

18

La vrîsta de o sută șasezeci și doi de ani, Iared a născut pe Enoh.

19

După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; și a născut fii și fiice.

20

Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute șase zeci și doi de ani; apoi a murit.

21

La vrîsta de șase zeci și cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.

22

După nașterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; și a născut fii și fiice.

23

Toate zilele lui Enoh au fost trei sute șase zeci și cinci de ani.

24

Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s`a mai văzut, pentru că l -a luat Dumnezeu.

25

La vrîsta de o sută opt zeci și șapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.

26

După nașterea lui Lameh, Metusala a mai trăit șapte sute opt zeci și doi de ani; și a născut fii și fiice.

27

Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute șase zeci și nouă de ani; apoi a murit.

28

La vîrsta de o sută optzeci și doi de ani, Lameh a născut un fiu.

29

El i -a pus numele Noe, zicînd: ,,Acesta ne va mîngîia pentru osteneala și truda mînilor noastre, cari vin din acest pămînt, pe care l -a blestemat Domnul.``

30

După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouă zeci și cinci de ani; și a născut fii și fiice.

31

Toate zilele lui Lameh au fost de șapte sute șaptezeci și șapte de ani; apoi a murit.

32

Noe, la vrîsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham și Iafet.

Genesa 6