Genesa 6

Genesa

Capitol 7

1

Domnul a zis lui Noe: ,,Intră în corabie, tu și toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni.

2

Ia cu tine cîte șapte perechi din toate dobitoacele curate, cîte o parte bărbătească și cîte o parte femeiască; o pereche din dobitoacele care nu sînt curate, cîte o parte bărbătească și cîte o parte femeiască;

3

și cîte șapte perechi de asemenea, din pasările cerului, cîte o parte bărbătească și cîte o parte femeiască, pentru ca să le ții vie sămînța pe toată fața pămîntului.

4

Căci după șapte zile, voi face să ploaie pe pămînt patruzeci de zile și patruzeci de nopți; și voi șterge astfel de pe fața pămîntului toate făpturile pe cari le-am făcut.``

5

Noe a făcut tot ce -i poruncise Domnul.

6

Noe era de șase sute de ani, cînd a venit potopul pe pămînt.

7

Și Noe a intrat în corabie cu fiii săi, cu nevastă-sa și cu nevestele fiilor săi, din pricina apelor potopului.

8

Din dobitoacele curate și din dobitoacele necurate, din păsări și din tot ce se tîrăște pe pămînt,

9

au intrat în corabie la Noe, două cîte două, cîte o parte bărbătească și cîte o parte femeiască, așa cum poruncise Dumnezeu lui Noe.

10

După cele șapte zile, au venit apele potopului pe pămînt.

11

În anul al șasesutelea al vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua a șaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s`au rupt toate izvoarele Adîncului celui mare și s`au deschis stăvilarele cerurilor.

12

Ploaia a căzut pe pămînt patruzeci de zile și patruzeci de nopți.

13

În aceeaș zi au intrat în corabie: Noe, Sem, Ham și Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe și cele trei neveste ale fiilor lui cu ei:

14

ei, și toate fiarele cîmpului, după soiul lor, toate vitele după soiul lor, toate tîrîtoarele cari se tîrăsc pe pămînt după soiul lor, toate păsările după soiul lor, toate păsărelele, tot ce are aripi.

15

Au intrat în corabie la Noe, două cîte două, din orice făptură care are suflare de viață.

16

Cele cari au intrat, erau cîte o parte bărbătească și cîte o parte femeiască, din orice făptură, după cum poruncise Dumnezeu lui Noe. Apoi Domnul a închis ușa după el.

17

Potopul a fost patruzeci de zile pe pămînt. Apele au crescut și au ridicat corabia, și ea s`a înălțat deasupra pămîntului.

18

Apele au ajuns mari și au crescut foarte mult pe pămînt, și corabia plutea pe deasupra apelor.

19

Apele au ajuns din ce în ce mai mari și toți munții înalți, cari sînt supt cerul întreg, au fost acoperiți.

20

Cu cincisprezece coți s`au înălțat apele deasupra munților, cari au fost acoperiți.

21

Și a pierit orice făptură care se mișca pe pămînt, atît păsările cît și vitele și fiarele, tot ce se tîra pe pămînt, și toți oamenii.

22

Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viață în nări, tot ce era pe pămîntul uscat, a murit.

23

Toate făpturile cari erau pe fața pămîntului au fost nimicite, dela om pînă la vite, pînă lă tîrîtoare și pînă la păsările cerului: au fost nimicite de pe pămînt. N`a rămas decît Noe și ce era cu el în corabie.

24

Apele au fost mari pe pămînt o sută cincizeci de zile.

Genesa 8