Genesa 8

Genesa

Capitol 9

1

Dumnezeu a binecuvîntat pe Noe și pe fiii săi, și le -a zis: ,,Creșteți, înmulțiți-vă, și umpleți pămîntul.

2

S`apuce groaza și frica de voi pe orice dobitoc de pe pămînt, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mișcă pe pămînt și pe toți peștii mării: vi le-am dat în mînile voastre!

3

Tot ce se mișcă și are viață, să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca și iarba verde.

4

Numai carne cu viața ei, adică sîngele ei, să nu mîncați.

5

Căci voi cere înapoi sîngele vieților voastre; îl voi cere înapoi dela orice dobitoc; și voi cere înapoi viața omului din mîna omului, din mîna oricărui om, care este fratele lui.

6

Dacă varsă cineva sîngele omului, și sîngele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui.

7

Iar voi, creșteți și înmulțiți-vă; răspîndiți-vă pe pămînt, și înmulțiți-vă pe el!``

8

Dumnezeu a mai vorbit lui Noe și fiilor lui cari erau cu el, și a zis:

9

,,Iată, Eu fac un legămînt cu voi, și cu sămînța voastră, care va veni după voi;

10

cu toate viețuitoarele, cari sînt cu voi, atît păsările cît și vitele, și toate fiarele de pe pămînt cari sînt cu voi; cu toate cele cari au ieșit din corabie și cu orice alte dobitoace de pe pămînt.

11

Fac un legămînt cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului, și nu va mai veni potop ca să pustiască pămîntul.``

12

Și Dumnezeu a zis: ,,Iată semnul legămîntului pe care -l fac între Mine și voi, și între toate viețuitoarele cari sînt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci:

13

curcubeul Meu, pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legămîntului dintre Mine și pămînt.

14

Cînd voi strînge nori deasupra pămîntului, curcubeul se va arăta în nor;

15

și Eu Îmi voi aduce aminte de legămîntul dintre Mine și voi și dintre toate viețuitoarele de orice trup; și apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură.

16

Curcubeul va fi în nor; și Eu Mă voi uita la el, ca să-Mi aduc aminte de legămîntul cel vecinic dintre Dumnezeu și toate viețuitoarele de orice trup de pe pămînt``.

17

Și Dumnezeu a zis lui Noe: ,,Acesta este semnul legămîntului pe care l-am făcut între Mine și orice făptură de pe pămînt.``

18

Fiii lui Noe, cari au ieșit din corabie, erau: Sem, Ham și Iafet: Ham este tatăl lui Canaan.

19

Aceștia au fost cei trei fii ai lui Noe, și din ei s`au răspîndit oameni peste tot pămîntul.

20

Noe a început să fie lucrător de pămînt, și a sădit o vie.

21

A băut vin, s`a îmbătat și s`a desgolit în mijlocul cortului său.

22

Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său, și a spus celor doi frați ai lui afară.

23

Atunci Sem și Iafet au luat mantaua, au pus -o pe umeri, au mers dea`ndăratelea și au acoperit goliciunea tatălui lor; fiindcă fețele le erau întoarse înapoi, n`au văzut goliciunea tatălui lor.

24

Noe s`a trezit din amețeala vinului, și a aflat ce -i făcuse fiul său cel mai tînăr.

25

Si a zis: ,,Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraților lui!``

26

El a mai zis: ,,Binecuvîntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, Și Canaan să fie robul lui!

27

Dumnezeu să lărgească locurile stăpînite de Iafet, Iafet să locuiască în corturile lui Sem, Și Canaan să fie robul lor!``

28

Noe a trăit, după potop, trei sute cincizeci de ani.

29

Toate zilele lui Noe au fost de nouă sute cincizeci de ani; apoi a murit.

Genesa 10