Genesa 10

Genesa

Capitol 11

1

Tot pămîntul avea o singură limbă și aceleași cuvinte.

2

Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o cîmpie în țara Șinear; și au descălecat acolo.

3

Și au zis unul către altul: ,,Haidem! să facem cărămizi, și să le ardem bine în foc.`` Și cărămida le -a ținut loc de piatră, iar smoala le -a ținut loc de var.

4

Si au mai zis: ,,Haidem! să ne zidim o cetate și un turn al cărui vîrf să atingă cerul, și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pămîntului.``

5

Domnul S`a pogorît să vadă cetatea și turnul, pe care -l zideau fiii oamenilor.

6

Și Domnul a zis: ,,Iată, ei sînt un singur popor, și toți au aceeaș limbă; și iacă de ce s`au apucat; acum nimic nu i-ar împedeca să facă tot ce și-au pus în gînd.

7

Haidem! să Ne pogorîm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora.``

8

Și Domnul i -a împrăștiat de acolo pe toată fața pămîntului; așa că au încetat să zidească cetatea.

9

De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pămînt, și de acolo i -a împrăștiat Domnul pe toată fața pămîntului.

10

Iată spița neamului lui Sem. La vîrsta de o sută de ani, Sem a născut pe Arpacșad, la doi ani după potop.

11

După nașterea lui Arpacșad, Sem a trăit cincisute de ani; și a născut fii și fiice.

12

La vrîsta de treizeci și cinci de ani, Arpacșad a născut pe Șelah.

13

După nașterea lui Șelah, Arpacșad a mai trăit patrusute trei ani; și a născut fii și fiice.

14

La vrîsta de treizeci de ani, Șelah a născut pe Eber.

15

După nașterea lui Eber, Șelah a mai trăit patrusute trei ani; și a născut fii și fiice.

16

La vîrsta de treizeci și patru de ani, Eber a născut pe Peleg.

17

După nașterea lui Peleg, Eber a mai trăit patrusute treizeci de ani; și a născut fii și fiice.

18

La vîrsta de treizeci de ani, Peleg a născut pe Reu.

19

După nașterea lui Reu, Peleg a mai trăit douăsute nouă ani; și a născut fii și fiice.

20

La vîrsta de treizeci și doi de ani, Reu a născut pe Serug.

21

După nașterea lui Serug, Reu a mai trăit douăsute șapte ani; și a născut fii și fiice.

22

La vîrsta de treizeci de ani, Serug a născut pe Nahor.

23

După nașterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani; și a născut fii și fiice.

24

La vîrsta de douăzeci și nouă de ani, Nahor a născut pe Terah.

25

După nașterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani; și a născut fii și fiice.

26

La vîrsta de șaptezeci de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran.

27

Iată spița neamului lui Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. -Haran a născut pe Lot.

28

Și Haran a murit în fața tatălui său Terah, în țara în care se născuse, în Ur în Haldea. -

29

Avram și Nahor și-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai, și numele nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi și Iscăi.

30

Sarai era stearpă: n`avea copii deloc.

31

Terah a luat pe fiul său Avram, și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, și pe Sarai, noru-sa, nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur din Haldea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit pînăla Haran, și s`au așezat acolo.

32

Zilele lui Terah au fost de două sute cinci ani; și Terah a murit în Haran.

Genesa 12