Genesa 28

Genesa

Capitol 29

1

Iacov a pornit la drum, și s`a dus în țara celor ce locuiesc la Răsărit.

2

S`a uitat înainte, și iată că pe cîmp era o fîntînă; și lîngă ea erau trei turme de oi, cari se odihneau; căci la fîntîna aceasta obicinuiau ciobanii să-și adape turmele. Și piatra de pe gura fîntînii era mare.

3

Toate turmele se strîngeau acolo; ciobanii prăvăleau piatra de pe gura fîntînii, adăpau turmele, și apoi puneau piatra iarăș la loc pe gura fîntînii.

4

Iacov a zis păstorilor: ,,Fraților, de unde sînteți?`` ,,Din Haran,`` au răspuns ei.

5

El le -a zis: ,,Cunoașteți pe Laban, fiul lui Nahor?`` ,,Îl cunoaștem,`` i-au răspuns ei.

6

El le -a zis: ,,Este sănătos?`` ,,Sănătos``, au răspuns ei. Și tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile.

7

El a zis: ,,Iată, soarele este încă sus, și -i prea devreme ca să strîngeți vitele: adăpați oile, apoi duceți-vă și pașteți-le iarăș.``

8

Ei au răspuns: ,,Nu putem, pînă nu se vor strînge toate turmele; atunci se prăvălește piatra de pe gura fîntînii, și vom adăpa oile.``

9

Pe cînd le vorbea el încă, vine Rahela cu oile tatălui său; căci ea le păzea.

10

Cînd a văzut Iacov pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, și turma lui Laban, fratele mamei sale, s`a apropiat, a prăvălit piatra de pe gura fîntînii, și a adăpat turma lui Laban, fratele mamei sale.

11

Apoi Iacov a sărutat pe Rahela, și a început să plîngă tare.

12

Iacov a spus Rahelei că este rudă cu tatăl ei, că este fiul Rebecii. Și ea a dat fuga de a spus tatălui său.

13

Cum a auzit Laban de Iacov, fiul sorei sale, i -a alergat înainte, l -a îmbrățișat, l -a sărutat, și l -a adus în casă. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întîmplate.

14

Și Laban i -a zis: ,,Cu adevărat, tu ești os din oasele mele, și carne din carnea mea!`` Iacov a stat la Laban o lună.

15

Apoi Laban a zis lui Iacov: ,,Fiindcă ești rudă cu mine, să-mi slujești oare degeaba? Spune-mi ce simbrie vrei?``

16

Laban însă avea două fete: cea mai mare se numea Lea, și cea mai mică Rahela.

17

Lea avea ochii slabi; dar Rahela era frumoasă la statură și mîndră la față.

18

Iacov iubea pe Rahela, și a zis: ,,Îți voi sluji șapte ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică.``

19

Și Laban a răspuns: ,,Mai bine să ți -o dau ție, decît s`o dau altuia. Rămîi la mine!``

20

Astfel Iacov a slujit șapte ani pentru Rahela; și anii aceștia i s`au părut ca vreo cîteva zile, pentrucă o iubea.

21

În urmă Iacov a zis lui Laban: ,,Dă-mi nevasta, căci mi s -a împlinit sorocul, ca să intru la ea.``

22

Laban a adunat pe toți oamenii locului și a făcut un ospăț.

23

Seara, a luat pe fiică-sa Lea, și a adus -o la Iacov, care s -a culcat cu ea.

24

Și Laban a dat ca roabă fetei sale Lea pe roaba sa Zilpa.

25

A doua zi dimineață, iată că era Lea. Atunci Iacov a zis lui Laban: ,,Ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m`ai înșelat?``

26

Laban a răspuns: ,,În locul acesta nu -i obicei să se dea cea mai tînără înaintea celei mai mari.

27

Isprăvește săptămîna cu aceasta, și-ți vom da și pe cealaltă pentru slujba, pe care o vei mai face la mine alți șapte ani.``

28

Iacov a făcut așa, și a isprăvit săptămîna cu Lea; apoi Laban i -a dat de nevastă pe fiică-sa Rahela.

29

Și Laban a dat ca roabă fetei sale Rahela, pe roaba sa Bilha.

30

Iacov a intrat și la Rahela, pe care o iubea mai mult decît pe Lea; și a mai slujit la Laban alți șapte ani.

31

Domnul a văzut că Lea nu era iubită; și a făcut -o să aibă copii, pe cînd Rahela era stearpă.

32

Lea a rămas însărcinată, și a născut un fiu, căruia i -a pus numele Ruben (Vedeți fiu); ,,căci``, a zis ea, ,,Domnul a văzut mîhnirea mea, și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit.``

33

A rămas iarăș însărcinată, și a născut un fiu; și a zis: ,,Domnul a auzit că nu eram iubită, și mi -a dat și pe acesta.`` De aceea, i -a pus numele Simeon (Ascultare).

34

Iar a rămas însărcinată, și a născut un fiu; și a zis: ,,De data aceasta, bărbatul meu se va alipi de mine, căci i-am născut trei fii.`` De aceea i -a pus numele Levi (Alipire).

35

A rămas iarăș însărcinată, și a născut un fiu; și a zis: ,,De data aceasta, voi lăuda pe Domnul.`` Deaceea i -a pus numele Iuda (Lăudat fie Domnul). Și a încetat să mai nască.

Genesa 30