Genesa 29

Genesa

Capitol 30

1

Cînd a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, a pismuit pe soru-sa, și a zis lui Iacov: ,,Dă-mi copii, ori mor!``

2

Iacov s`a mîniat pe Rahela, și a zis: ,,Sînt eu oare în locul lui Dumnezeu, care te -a oprit să ai copii?``

3

Ea a zis: ,,Iată roaba mea Bilha; culcă-te cu ea, ca să nască pe genunchii mei, și să am și eu copii prin ea.``

4

Și i -a dat de nevastă pe roaba ei Bilha; și Iacov s`a culcat cu ea.

5

Bilha a rămas însărcinată, și a născut lui Iacov un fiu.

6

Rahela a zis: ,,Mi -a făcut Dumnezeu dreptate, și mi -a auzit glasul, și mi -a dăruit un fiu.`` De aceea i -a pus numele Dan (A judecat).

7

Bilha, roaba Rahelii, a rămas iar însărcinată, și a născut lui Iacov un al doilea fiu.

8

Rahela a zis: ,,Am luptat cu Dumnezeu împotriva sorei mele, și am biruit.`` Deaceea i -a pus numele Neftali (Luptele lui Dumnezeu).

9

Cînd a văzut Lea că nu mai naște, a luat pe roaba sa Zilpa, și a dat -o lui Iacov de nevastă.

10

Zilpa, roaba Leii, a născut lui Iacov un fiu.

11

,,Cu noroc!`` a zis Lea. De aceea i -a pus numele Gad (Noroc).

12

Zilpa, roaba Leii, a născut un al doilea fiu lui Iacov.

13

,,Ce fericită sînt!`` a zis Lea; ,,căci femeile mă vor numi fericită.` De aceea i -a pus numele Așer (Fericit).

14

Ruben a ieșit odată afară, pe vremea seceratului grîului, și a găsit mandragore pe cîmp. Le -a adus mamei sale Lea. Atunci Rahela a zis Leii: ,,Dă-mi, te rog, din mandragorele fiului tău.``

15

Ea i -a răspuns: ,,Nu-ți ajunge că mi-ai luat bărbatul, de vrei să iei și mandragorele fiului meu?`` Și Rahela a zis: ,,Ei bine! poate să se culce cu tine în noaptea aceasta, pentru mandragorele fiului tău.``

16

Seara, pe cînd se întorcea Iacov dela cîmp, Lea i -a ieșit înainte, și a zis: ,,La mine ai să vii, căci te-am cumpărat cu mandragorele fiului meu.`` Și în noaptea aceea s`a culcat cu ea.

17

Dumnezeu a ascultat pe Lea, care a rămas însărcinată, și a născut lui Iacov al cincilea fiu.

18

Lea a zis: ,,M`a răsplătit Dumnezeu, pentrucă am dat bărbatului meu pe roaba mea.`` De aceea i -a pus numele Isahar (Răsplătire).

19

Lea a rămas iarăș însărcinată, și a născut un al șaselea fiu lui Iacov.

20

Lea a zis: ,,Frumos dar mi -a dat Dumnezeu! De data aceasta, bărbatul meu va locui cu mine, căci i-am născut șase fii.`` Deaceea i -a pus numele Zabulon (Locuință).

21

În urmă, a născut o fată, căreia i -a pus numele Dina (Judecată).

22

Dumnezeu Și -a adus aminte de Rahela, a ascultat -o, și a făcut -o să aibă copii.

23

Ea a rămas însărcinată, și a născut un fiu; și a zis: ,,Mi -a luat Dumnezeu ocara!``

24

Și i -a pus numele Iosif (Adaos), zicînd: ,,Domnul să-mi mai adauge un fiu!``

25

După ce a născut Rahela pe Iosif, Iacov a zis lui Laban: ,,Lasă-mă să plec, ca să mă duc acasă, în țara mea.

26

Dă-mi nevestele și copiii, pentru cari ți-am slujit, și voi pleca; fiindcă știi ce slujbă ți-am făcut.``

27

Laban i -a zis: ,,Dacă am căpătat trecere înaintea ta, mai zăbovește; văd bine că Domnul m`a binecuvîntat din pricina ta;

28

hotărăște-mi simbria ta, și ți -o voi da.``

29

Iacov i -a răspuns: ,,Știi cum ți-am slujit, și cum ți-au propășit vitele cu mine;

30

căci puținul pe care -l aveai înainte de venirea mea, a crescut mult, și Domnul te -a binecuvîntat ori încotro am mers eu. Acum, cînd am să muncesc și pentru casa mea?``

31

Laban a zis: ,,Ce să-ți dau?`` Și Iacov a răspuns: ,,Să nu-mi dai nimic. Dacă te învoiești cu ce-ți voi spune, îți voi paște turma și mai departe, și o voi păzi.

32

Azi am să trec prin toată turma ta; am să pun deoparte din oi orice miel sein și pestriț și orice miel negru, și din capre tot ce este pestriț și sein. Aceasta să fie simbria mea.

33

Iată cum se va dovedi cinstea mea: deacum încolo, cînd ai să vii să-mi vezi simbria, tot ce nu va fi sein și pestriț între capre și negru între miei, și se va găsi la mine, să fie socotit ca furat.``

34

Laban a zis: ,,Bine! fie așa cum ai zis.``

35

În aceeaș zi, a pus deoparte țapii bălțați și pestriți, toate caprele seine și pestrițe, toate cele ce aveau alb pe ele, și toți mieii cari erau negri. Le -a dat în mînile fiilor săi.

36

Apoi a pus o depărtare de trei zile de drum între el și Iacov; și Iacov păștea celelalte oi ale lui Laban.

37

Iacov a luat nuiele verzi de plop, de migdal și de platan; a despoiat de pe ele fășii de coajă, și a făcut să se vadă albeața care era pe nuiele.

38

Apoi a pus nuielele, pe cari le despoiase de coajă în jgheaburi, în adăpători, subt ochii oilor cari veneau să bea, ca atunci cînd vor veni să bea, să zămislească.

39

Oile zămisleau uitîndu-se la nuiele, și făceu miei bălțați, seini și pestriți.

40

Iacov despărțea mieii aceștia, și abătea fețele oilor din turma lui Laban către cele seine și bălțate. Și -a făcut astfel turme deosebite, pe cari nu le -a împreunat cu turma lui Laban.

41

Oridecîteori se înferbîntau oile cele mai tari, Iacov punea nuielele în jghiaburi, subt ochii oilor, ca ele să zămislească uitîndu-se la nuiele.

42

Cînd oile erau slabe, nu punea nuielele; așa că cele slabe erau pentru Laban, iar cele tari pentru Iacov.

43

Omul acela s`a îmbogățit astfel din ce în ce mai mult; a avut multe turme, robi și roabe, cămile și măgari.

Genesa 31