Genesa 34

Genesa

Capitol 35

1

Dumnezeu a zis lui Iacov: ,,Scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo, și ridică acolo un altar Dumnezeului, care ți S`a arătat cînd fugeai de fratele tău Esau.``

2

Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el: ,,Scoateți dumnezeii străini cari sînt în mijlocul vostru, curățiți-vă, și schimbați-vă hainele,

3

ca să ne sculăm, și să ne suim la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului, care m`a ascultat în ziua necazului meu, și care a fost cu mine în călătoria, pe care am făcut -o.``

4

Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini, cari erau în mînile lor, și cerceii pe cari -i purtau în urechi. Iacov i -a îngropat în pămînt supt stejarul de lîngă Sihem.

5

Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s`a răspîndit peste cetățile, cari -i înconjurau, așa că locuitorii lor n`au urmărit pe fiii lui Iacov.

6

Iacov și toți ceice erau cu el, au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan.

7

A zidit acolo un altar, și a numit locul acela: ,,El-Betel`` (Dumnezeul Betelului), căci acolo i se descoperise Dumnezeu, cînd fugea de fratele său.

8

Debora, doica Rebecii, a murit; și a fost îngropată mai jos de Betel, subt stejarul căruia i s`a pus numele: ,,Stejarul jalei.``

9

Dumnezeu S`a arătat iarăș lui Iacov, după întoarcerea lui din Padan-Aram, și l -a binecuvîntat.

10

Dumnezeu i -a zis: ,,Numele tău este Iacov; dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel.`` Și i -a pus numele Israel.

11

Dumnezeu i -a zis: ,,Eu sînt Dumnezeul Cel Atotputernic. Crește și înmulțește-te; un neam și o mulțime de neamuri se vor naște din tine, și chiar împărați vor ieși din coapsele tale.

12

Ție îți voi da țara pe care am dat -o lui Avraam și lui Isaac, și voi da țara aceasta seminței tale după tine.``

13

Dumnezeu S`a înălțat dela el, în locul unde îi vorbise.

14

Și Iacov a ridicat un stîlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stîlp de piatră, pe care a adus o jertfă de băutură, și a turnat untdelemn.

15

Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu, Betel.

16

Apoi au plecat din Betel; și mai era o depărtare bunicică pînă la Efrata, cînd Rahelei i-au venit durerile nașterii. A avut o naștere grea;

17

și în timpul durerilor nașterii, moașa i -a zis: ,,Nu te teme, căci mai ai un fiu!``

18

Și pe cînd își dădea ea sufletul, căci trăgea să moară, i -a pus numele Ben-Oni (Fiul durerii mele): dar tatăl său l -a numit Beniamin (Fiul dreptei).

19

Rahela a murit, și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem.

20

Iacov a ridicat un stîlp pe mormîntul ei: acesta este stîlpul depe mormîntul Rahelei, care este și azi.

21

Israel a plecat mai departe; și și -a întins cortul dincolo de Migdal-Eder.

22

Pe cînd locuia Israel în ținutul acesta, Ruben s`a dus și s`a culcat cu Bilha, țiitoarea tatălui său. Și Israel a aflat.

23

Fiii Leii: Ruben, întîiul născut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, și Zabulon. -

24

Fiii Rahelii: Iosif și Beniamin.

25

Fiii Bilhei, roaba Rahelii: Dan și Neftali. -

26

Fiii Zilpei, roaba Leii: Gad și Așer. Aceștia sînt fiii lui Iacov, cari i s`au născut în Padan-Aram.

27

Iacov a ajuns la tatăl său Isaac, la Mamre la Chiriat-Arba, care este tot una cu Hebronul, unde locuiseră ca străini Avraam și Isaac.

28

Zilele vieții lui Isaac au fost de o sutăoptzeci de ani.

29

Isaac și -a dat duhul și a murit, și a fost adăugat la poporul său, bătrîn și sătul de zile. Fiii săi Esau și Iacov l-au îngropat.

Genesa 36