Exodul 1

Exodul

Capitol 2

1

Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi.

2

Femeia aceasta a rămas însărcinată, și a născut un fiu. A văzut că este frumos, și l -a ascuns trei luni.

3

Ne mai putînd să -l ascundă, a luat un sicriaș de papură, pe care l -a uns cu lut și cu smoală; a pus copilul în el, și l -a așezat între trestii, pe malul rîului.

4

Sora copilului pîndea la o depărtare oarecare, ca să vadă ce are să i se întîmple.

5

Fata lui Faraon s`a pogorît la rîu, să se scalde; și fetele cari o însoțeau se plimbau pe marginea rîului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor, și a trimes pe roaba ei să -l ia.

6

L -a deschis și a văzut copilul: era un băiețaș care plîngea. I -a fost milă de el, și a zis: ,,Este un copil de al Evreilor!``

7

Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon: ,,Să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile Evreilor, ca să-ți alăpteze copilul?``

8

,,Du-te``, i -a răspuns fata lui Faraon. Și fata s`a dus și a chemat pe mama copilului.

9

Fata lui Faraon i -a zis: ,,Ia copilul acesta, alăptează-mi -l, și îți voi plăti.`` Femeia a luat copilul, și l -a alăptat.

10

Copilul a crescut, și ea l -a adus fetei lui Faraon; și el i -a fost fiu. I -a pus numele Moise (Scos); ,,căci``, a zis ea, ,,l-am scos din ape.``

11

În vremea aceea, Moise, crescînd mare, a ieșit pe la frații săi, și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un Egiptean, care bătea pe un Evreu, unul dintre frații lui.

12

S`a uitat în toate părțile, și, văzînd că nu este nimeni, a omorît pe Egiptean și l -a ascuns în nisip.

13

A ieșit și în ziua următoare; și iată că doi Evrei se certau. A zis celui ce n`avea dreptate: ,,Pentru ce lovești pe semenul tău?``

14

Și omul acela a răspuns: ,,Cine te -a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Nu cumva ai de gînd să mă omori și pe mine, cum ai omorît pe Egipteanul acela?`` Moise s`a temut și a zis: ,,Nu mai încape îndoială că faptul este cunoscut.

15

Faraon a aflat ce se petrecuse, și căuta să omoare pe Moise. Dar Moise a fugit dinaintea lui Faraon, și a locuit în țara Madian. A șezut lîngă o fîntînă.

16

Preotul din Madian avea șapte fete. Ele au venit să scoată apă, și au umplut jghiaburile ca să adape turma tatălui lor.

17

Dar au venit păstorii, și le-au luat la goană. Atunci Moise s`a sculat, le -a ajutat, și le -a adăpat turma.

18

Cînd s`au întors ele la tatăl lor Reuel, el a zis: ,,Pentru ce vă întoarceți așa de curînd azi?``

19

Ele au răspuns: ,,Un Egiptean ne -a scăpat din mîna păstorilor, și chiar ne -a scos apă, și a adăpat turma.``

20

Și el a zis fetelor: ,,Unde este? Pentruce ați lăsat acolo pe omul acela! Chemați -l să mănînce pîne!``

21

Moise s`a hotărît să locuiască la omul acela, care i -a dat de nevastă pe fiică-sa Sefora.

22

Ea a născut un fiu, căruia el i -a pus numele Gherșom (Sînt străin aici); ,,căci``, a zis el, ,,locuiesc ca străin într -o țară străină.``

23

După multă vreme, împăratul Egiptului a murit; și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei, și scoteau strigăte desnădăjduite. Strigătele acestea, pe cari li le smulgea robia, s`au suit pînă la Dumnezeu.

24

Dumnezeu a auzit gemetele lor, și Și -a adus aminte de legămîntul Său făcut cu Avraam, Isaac, și Iacov.

25

Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel, și a luat cunoștință de ei.

Exodul 3