Exodul 4

Exodul

Capitol 5

1

Moise și Aaron s`au dus apoi la Faraon, și i-au zis: ,,Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Lasă pe poporul Meu să plece, ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea Mea.``

2

Faraon a răspuns: ,,Cine este Domnul, ca să ascult de glasul Lui, și să las pe Israel să plece?`` Eu nu cunosc pe Domnul, și nu voi lăsa pe Israel să plece.``

3

Ei au zis: ,,Ni S`a arătat Dumnezeul Evreilor. Dă-ne voie să facem un drum de trei zile în pustie, ca să aducem jertfe Domnului, pentruca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie.``

4

Și împăratul Egiptului le -a zis: ,,Moise și Aaron, pentruce abateți poporul de la lucrul lui? Plecați la lucrările voastre.``

5

Faraon a zis: ,,Iată că poporul acesta s`a înmulțit acum în țară, și voi mai voiți să -l faceți să-și înceteze lucrările?``

6

Și chiar în ziua aceea, Faraon a dat următoarea poruncă isprăvniceilor norodului și logofeților:

7

,,Să nu mai dați poporului paie ca mai înainte pentru facerea cărămizilor; ci să se ducă singuri să strîngă paie.

8

Totuș să le cereți acelaș număr de cărămizi, pe cari le făceau mai înainte; să nu le scădeți nimic din ele, căci sînt niște leneși; de aceea strigă mereu: ,Haidem să aducem jertfe Dumnezeului nostru.`

9

Să se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca să aibă de lucru, și să nu mai umble după năluci.``

10

Isprăvniceii poporului și logofeții au venit și au spus poporului: ,,Așa vorbește Faraon: ,Nu vă mai dau paie;

11

duceți-vă singuri de vă luați paie de unde veți găsi; dar nu vi se scade nimic din lucrul vostru.``

12

Poporul s`a răspîndit în toată țara Egiptului, ca să strîngă miriște în loc de paie.

13

Isprăvniceii îi sileau, zicînd: ,,Isprăviți-vă lucrul, zi de zi, ca și atunci cînd erau paie!``

14

Au bătut chiar pe logofeții copiilor lui Israel, puși peste ei de isprăvniceii lui Faraon. ,,Pentruce``, li se zicea, ,,n`ați isprăvit ieri și azi, ca mai înainte, numărul de cărămizi, care vă fusese hotărît?``

15

Logofeții copiilor lui Israel s`au dus să se plîngă la Faraon, și i-au zis: ,,Pentruce te porți așa cu robii tăi?

16

Robilor tăi nu li se mai dau paie ca mai înainte, și totuș ni se spune: ,Faceți cărămizi!` Ba încă, robii tăi sînt și bătuți, ca și cînd poporul tău ar fi vinovat.``

17

Faraon a răspuns: ,,Sînteți niște leneși și niște trîntori! De aceea ziceți: ,Haidem să aducem jertfe Domnului!`

18

Acum, duceți-vă îndată de lucrați; nu vi se vor da paie, și veți face acelaș număr de cărămizi.``

19

Logofeții copiilor lui Israel au văzut în ce stare nenorocită erau, cînd li se zicea: ,,Nu vi se scade nimic din numărul de cărămizi; ci în fiecare zi să faceți lucrul cuvenit unei zile.``

20

Cînd au ieșit dela Faraon, au întîlnit pe Moise și pe Aaron, care îi așteptau.

21

Și le-au zis: ,,Să vă vadă Domnul, și să judece! Voi ne-ați făcut urîți lui Faraon și slujitorilor lui; ba încă le-ați dat sabia în mînă ca să ne omoare.``

22

Moise s`a întors la Domnul, și a zis: ,,Doamne, pentruce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? Pentruce m`ai trimes?

23

De cînd m`am dus la Faraon ca să -i vorbesc în Numele Tău, el face și mai rău poporului acestuia; și n`ai izbăvit pe poporul Tău.``

Exodul 6