Exodul 23

Exodul

Capitol 24

1

Dumnezeu a zis lui Moise: ,,Suie-te la Domnul, tu și Aaron, Nadab și Abihu, și șaptezeci de bătrîni ai lui Israel, și să vă închinați de departe, aruncîndu-vă cu fața la pămînt.

2

Numai Moise să se apropie de Domnul; ceilalți să nu se apropie și poporul să nu se suie cu el.``

3

Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Tot poporul a răspuns într`un glas: ,,Vom face tot ce a zis Domnul.``

4

Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s`a sculat dis de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui, și a ridicat douăsprezece pietre pentru cele douăsprezece seminții ale lui Israel.

5

A trimes pe niște tineri dintre copiii lui Israel, să aducă Domnului arderi-de-tot, și să junghie tauri ca jertfe de mulțămire.

6

Moise a luat jumătate din sînge, și l -a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit -o pe altar.

7

A luat cartea legămîntului, și a citit -o în fața poporului. Ei au zis: ,,Vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul.``

8

Moise a luat sîngele, și a stropit poporul, zicînd: ,,Iată sîngele legămîntului, pe care l -a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.``

9

Moise s`a suit împreună cu Aaron, Nadab și Abihu, și cu șaptezeci de bătrîni ai lui Israel.

10

Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel; subt picioarele Lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui.

11

El nu Și -a întins mîna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu, și totuș au mîncat și au băut.

12

Domnul a zis lui Moise: ,,Suie-te la Mine pe munte, și rămîi acolo. Eu îți voi da niște table de piatră cu Legea și poruncile, pe cari le-am scris pentru învățătura lor.``

13

Moise s`a sculat, împreună cu Iosua, care -i slujea: și Moise s`a suit pe muntele lui Dumnezeu.

14

El a zis bătrînilor: ,,Așteptați-ne aici, pînă ne vom întoarce la voi. Iată, Aaron și Hur vor rămînea cu voi; dacă va avea cineva vreo neînțelegere, să meargă la ei.``

15

Moise s`a suit pe munte, și norul a acoperit muntele.

16

Slava Domnului s`a așezat pe muntele Sinai, și norul l -a acoperit timp de șase zile. În ziua a șaptea, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului.

17

Înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vîrful muntelui, înaintea copiilor lui Israel.

18

Moise a intrat în mijlocul norului, și s`a suit pe munte. Moise a rămas pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopți.

Exodul 25