Exodul 26

Exodul

Capitol 27

1

Altarul să -l faci din lemn de salcîm; lungimea lui să fie de cinci coți, și lățimea lui de cinci coți. Altarul să fie în patru colțuri, și înălțimea lui să fie de cinci coți.

2

În cele patru colțuri, să faci niște coarne care să fie dintr`o bucată cu altarul; și să -l acoperi cu aramă.

3

Să faci pentru altar oale de scos cenușa, lopeți, lighene, furculițe și tigăi pentru cărbuni; toate uneltele lui să le faci de aramă.

4

Să faci altarului un grătar de aramă, în chip de rețea, și să pui patru verigi de aramă la cele patru colțuri ale rețelei.

5

Grătarul să -l pui subt strașina altarului, începînd de jos, așa că grătarul să vină pînă la jumătatea altarului.

6

Să faci apoi niște drugi pentru altar, drugi de lemn de salcîm, și să -i acoperi cu aramă.

7

Să vîri drugii în verigi; și drugii să fie de amîndouă părțile altarului, cînd îl vor purta.

8

Să -l faci din scînduri și gol pe din lăuntru. Să fie făcut așa cum ți s`a arătat pe munte.

9

Curtea cortului s`o faci astfel. În spre partea de miazăzi, pentru alcătuirea curții, să fie niște pînze de in subțire răsucit, pe o lungime de o sută de coți pentru această întîie lature,

10

cu douăzeci de stîlpi, cari să stea pe douăzeci de picioare de aramă; cîrligile stîlpilor și bețele lor de legătură, să fie de argint.

11

Înspre partea de miază noapte să fie deasemenea niște pînze, pe o lungime de o sută de coți, cu douăzeci de stîlpi și cu cele douăzeci de picioare ale lor de aramă; cîrligile stîlpilor și bețele lor de legătură, să fie de argint.

12

În spre partea de apus, să fie pentru lățimea curții niște pînze de cincizeci de coți, cu zece stîlpi și cele zece picioare ale lor.

13

Înspre partea de răsărit, pe lîngă cei cincizeci de coți pentru lățimea curții,

14

să mai fie cincisprezece coți de pînză pentru o aripă, cu trei stîlpi și cele trei picioare ale lor,

15

și cincisprezece coți de pînză pentru a doua aripă, cu trei stîlpi și cele trei picioare ale lor.

16

Pentru poarta curții cortului, să fie o perdea lată de douăzeci de coți, albastră, purpurie și cărmizie, și de in subțire răsucit, lucrată la gherghef, cu patru stîlpi și cele patru picioare ale lor.

17

Toți stîlpii curții de jur împrejur să aibă bețe de legătură de argint, cîrlige de argint, și picioare de aramă.

18

Lungimea curții să fie de o sută de coți, lățimea de cincizeci de coți de fiecare parte, și înălțimea de cinci coți; pînzele să fie de in subțire răsucit, iar picioarele să fie de aramă.

19

Toate uneltele rînduite pentru slujba cortului, toți țărușii lui, și toți țărușii curții, să fie de aramă.

20

Să poruncești copiilor lui Israel să-ți aducă pentru sfeșnic untdelemn curat de măsline fără drojdii, ca să ardă în candele necurmat.

21

Aaron și fiii săi să -l pregătească în cortul întîlnirii, dincoace de perdeaua care este înaintea chivotului mărturiei, pentru ca să ardă de seara pînă dimineața înaintea Domnului. Aceasta este o lege vecinică pentru urmașii lor, și pe care copiii lui Israel vor trebui s`o țină.

Exodul 28