Exodul 34

Exodul

Capitol 35

1

Moise a strîns toată adunarea copiilor lui Israel, și le -a zis: ,,Iată lucrurile, pe cari a poruncit Domnul să le faceți.

2

Șase zile să lucrați, dar ziua a șaptea să vă fie sfîntă; acesta este Sabatul, ziua de odihnă, închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua aceea, să fie pedepsit cu moartea.

3

Să n`aprinzi foc, în niciuna din locuințele voastre, în ziua Sabatului.``

4

Moise a vorbit întregei adunări a copiilor lui Israel, și a zis: ,,Iată ce a poruncit Domnul.

5

Luați din ce aveți și aduceți un prinos Domnului. -Fiecare să aducă prinos Domnului ce -l lasă inima: aur, argint, și aramă;

6

materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărmiziu, in subțire și păr de capră;

7

piei de berbeci vopsite în roș și piei de vițel de mare; lemn de salcîm,

8

untdelemn pentru sfeșnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii și pentru tămîia mirositoare;

9

pietre de onix și alte pietre pentru împodobirea efodului și a pieptarului.

10

Toți cei iscusiți dintre voi să vină și să facă tot ce a poruncit Domnul:

11

locașul, cortul și acoperișul lui, copcile, scîndurile, drugii, stîlpii și picioarele lui;

12

chivotul și drugii lui, capacul ispășirii și perdeaua dinlăuntru pentru acoperirea chivotului;

13

masa și drugii ei, cu toate uneltele ei, și pînile pentru punerea înaintea Domnului;

14

sfeșnicul cu uneltele lui, candelele lui, și untdelemnul pentru sfeșnic;

15

altarul pentru tămîie și drugii lui, untdelemnul pentru ungere și tămîia mirositoare, și perdeaua ușii de afară dela intrarea cortului;

16

altarul pentru arderile de tot, grătarul lui de aramă, drugii lui, și toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui,

17

pînzele curții, stîlpii ei, picioarele ei, și perdeaua dela poarta curții;

18

țărușii cortului, țărușii curții, și funiile lor;

19

veșmintele preoțești pentru slujba sfîntului locaș, veșmintele sfinte ale preotului Aaron, și veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoțești.``

20

Toată adunarea copiilor lui Israel a ieșit dinaintea lui Moise.

21

Toți cei cu tragere de inimă și bunăvoință au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întîlnirii, pentru toată slujba lui, și pentru veșmintele sfinte.

22

Au venit îndată bărbații și femeile, toți cei cu tragere de inimă, și au adus belciuge de nas, inele, cercei, brățări, salbe și tot felul de lucruri de aur; fiecare a adus prinosul de aur, pe care -l închinase Domnului.

23

Toți cei ce aveau ștofe (materii) văpsite în albastru, în purpuriu, în cărmiziu, in subțire și păr de capră, piei de berbeci văpsite în roș, și piei de vițel de mare, le-au adus.

24

Toți cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint și de aramă, au adus prinosul Domnului. Toți cei ce aveau lemn de salcîm bun pentru lucrările rînduite pentru slujbă, l-au adus.

25

Toate femeile iscusite au tors cu mînile lor, și au adus lucrul lor, și anume: tort văpsit în albastru, în purpuriu, în cărmiziu și in subțire.

26

Toate femeile cu tragere de inimă și iscusite au tors păr de capră.

27

Fruntașii poporului au adus pietre de onix și alte pietre pentru efod și pieptar;

28

mirodenii și untdelemn, pentru sfeșnic, pentru untdelemnul ungerii și pentru tămîia mirositoare.

29

Toți copiii lui Israel, bărbați și femei, pe cari -i trăgea inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise, au adus Domnului daruri de bună voie.

30

Moise a zis copiilor lui Israel: ,,Să știți că Domnul a ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda.

31

L -a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înțelepciune, pricepere, și știință, pentru tot felul de lucrări.

32

I -a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint și în aramă,

33

să sape în pietre și să le lege, să lucreze lemnul cu meșteșug, și să facă tot felul de lucrări meșteșugite.

34

I -a dat și darul să învețe pe alții, atît lui cît și lui Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan.

35

I -a umplut cu pricepere, ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meșteșugită, de lucrat la gherghef și de țesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărmiziu și in subțire, să facă tot felul de lucrări și născociri de planuri.

Exodul 36