Exodul 36

Exodul

Capitol 37

1

Apoi Bețaleel a făcut chivotul din lemn de salcîm; lungimea lui era de doi coți și jumătate, lățimea de un cot și jumătate și înălțimea tot de un cot și jumătate.

2

L -a poleit cu aur curat pe dinlăuntru și pe din afară, și i -a făcut un chenar de jur împrejur.

3

A turnat pentru el patru verigi de aur, pe cari le -a pus la cele patru colțuri ale lui: două verigi de o parte și două verigi de cealaltă parte.

4

A făcut niște drugi de lemn de salcîm, și i -a poleit cu aur.

5

A vîrît drugii în verigile dela cele două laturi ale chivotului, ca să ducă chivotul.

6

A făcut și capacul ispășirii de aur curat; lungimea lui era de doi coți și jumătate, și lățimea de un cot și jumătate.

7

A făcut doi heruvimi de aur bătut, la cele două capete ale capacului ispășirii;

8

un heruvim la un capăt, și un heruvim la celalt capăt; heruvimii i -a făcut pe capacul ispășirii la cele două capete ale lui.

9

Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind capacul ispășirii cu aripile lor, și uitîndu-se unul la altul. Heruvimii stăteau cu fața întoarsă spre capacul ispășirii.

10

A făcut masa din lemn de salcîm; lungimea ei era de doi coți, lățimea de un cot și înălțimea de un cot și jumătate.

11

A poleit -o cu aur curat, și i -a făcut un chenar de jur împrejur.

12

I -a făcut împrejur un pervaz de un lat de mînă, pe care a făcut un chenar de jur împrejur.

13

A turnat pentru masă petru verigi de aur, și a pus verigile în cele patru colțuri, cari erau la cele patru picioare ale ei.

14

Verigile erau lîngă pervaz, și în ele erau vîrîți drugii pentru ducerea mesei.

15

A făcut drugii de lemn de salcîm, și i -a poleit cu aur; ei slujeau la ducerea mesei.

16

A făcut apoi uneltele, cari trebuiau puse pe masă, farfuriile, cățuile, potirele, și ceștile ei, cari slujeau la jertfele de băutură; le -a făcut de aur curat.

17

A făcut sfeșnicul de aur curat; a făcut sfeșnicul de aur curat, bătut; piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele, și florile lui erau dintr`o bucată cu el.

18

Din amîndouă părțile lui ieșeau șase brațe: trei brațe dintr`o lature, și trei brațe din cealaltă lature.

19

Pe un braț erau trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, și pe un alt braț alte trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor; așa era la toate cele șase brațe, cari ieșeau din sfeșnic.

20

Pe fusul sfeșniciului erau patru potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor.

21

Era o gămălioară sub două brațe cari ieșeau din sfeșnic, o gămălioară subt alte două brațe, și o gămălioară subt alte două brațe; așa era la toate cele șase brațe cari ieșeau din sfeșnic.

22

Gămălioarele și brațele sfeșnicului erau dintr`o bucată cu el, bătut în întregime dintr`o bucată de aur curat.

23

A făcut apoi cele șapte candele ale lui, mucările și cenușarele lui, toate de aur curat.

24

A întrebuințat un talant de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui.

25

Apoi a făcut altarul pentru tămîie din lemn de salcîm; lungimea lui era de un cot, și lățimea de un cot; era în patru muchi, și înălțimea lui era de doi coți. Coarnele erau dintr`o bucată cu el.

26

L -a poleit cu aur curat, atît partea de sus cît și laturile de jur împrejur și coarnele. Și i -a făcut o cunună de jur împrejur.

27

Subt cunună a făcut două verigi de aur, pe cari le -a pus în cele două unghiuri din cele două laturi, ca să se vîre în ele drugii, cari slujeau la ducerea lui.

28

A făcut niște drugi din lemn de salcîm, și i -a poleit cu aur.

29

A făcut untdelemnul pentru ungerea sfîntă, și tămîia mirositoare, curată, alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir.

Exodul 38