Exodul 39

Exodul

Capitol 40

1

Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

2

,,În ziua întîi a lunii întîi, să întinzi locașul cortului întîlnirii.

3

Să pui în el chivotul mărturiei, și înaintea chivotului să atîrni perdeaua dinlăuntru.

4

Apoi să aduci masa, și să pui pe ea cele rînduite. După aceea, să aduci sfeșnicul, și să -i așezi candelele.

5

Altarul de aur pentru tămîie să -l așezi înaintea chivotului mărturiei, și să atîrni perdeaua la ușa cortului.

6

Să așezi altarul pentru arderile de tot înaintea ușii locașului cortului întîlnirii.

7

Ligheanul să -l așezi între cortul întîlnirii și altar, și să pui apă în el.

8

Să așezi curtea de jur împrejur, și să pui perdeaua la poarta curții.

9

Să iei untdelemnul pentru ungere, să ungi cu el cortul și tot ce cuprinde el, și să -l sfințești, cu toate uneltele lui; și va fi sfînt.

10

Să ungi altarul pentru arderile de tot și toate uneltele lui, și să sfințești altarul; și altarul va fi prea sfînt.

11

Să ungi ligheanul cu piciorul lui, și să -l sfințești.

12

Apoi să aduci pe Aaron și pe fiii lui la ușa cortului întîlnirii, și să -i speli cu apă.

13

Să îmbraci pe Aaron cu veșmintele sfinte, să -l ungi, și să -l sfințești, ca să-Mi facă slujba de preot.

14

Să chemi și pe fiii lui, să -i îmbraci cu tunicile,

15

și să -i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoți. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea dreptul preoției, printre urmașii lor.``

16

Moise a făcut întocmai cum îi poruncise Domnul; așa a făcut.

17

În ziua întîi a lunii întîi a anului al doilea, cortul era așezat.

18

Moise a așezat cortul; i -a pus picioarele, a așezat scîndurile și verigile, și a ridicat stîlpii.

19

A întins învelitoarea care slujea de acoperiș deasupra cortului, și pe deasupra a pus învelitoarea acoperișului cortului, cum poruncise lui Moise Domnul.

20

Apoi a luat mărturia, și a pus -o în chivot; a pus drugii la chivot, și a așezat capacul ispășirii deasupra chivotului.

21

A adus chivotul în cort; a atîrnat perdeaua despărțitoare înaintea lui, și a acoperit astfel chivotul mărturirei, cum poruncise lui Moise Domnul.

22

A așezat masa în cortul întîlnirii, în partea de miazănoapte a cortului, dincoace de perdeaua dinlăuntru;

23

și a pus pe ea pînile, înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.

24

Apoi a așezat sfeșnicul în cortul întîlnirii, în fața mesei, în partea de miazăzi a cortului;

25

și i -a așezat candelele, înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.

26

Apoi a așezat altarul de aur în cortul întîlnirii în fața perdelei dinlăuntru;

27

a ars pe el tămîie mirositoare, cum poruncise lui Moise Domnul.

28

A așezat perdeaua la ușa cortului.

29

A așezat altarul pentru arderile de tot la ușa locașului cortului întîlnirii; și a adus pe el arderea de tot și jertfa de mîncare, cum poruncise lui Mosie Domnul.

30

A așezat ligheanul între cortul întîlnirii și altar, și a pus în el apă pentru spălat.

31

Moise, Aaron și fiii lui și-au spălat mîinile și picioarele în el;

32

cînd intrau în cortul întîlnirii și se apropiau de altar, se spălau, cum poruncise lui Moise Domnul.

33

Apoi a ridicat curtea împrejurul cortului și altarului, și a pus perdeaua la poarta curții. Astfel a isprăvit Moise lucrarea.

34

Atunci norul a acoperit cortul întîlnirii, și slava Domnului a umplut cortul.

35

Moise nu putea să intre în cortul întîlnirii, pentrucă norul stătea deasupra lui, și slava Domnului umplea cortul.

36

Cît au ținut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai cînd se ridica norul deasupra cortului.

37

Și cînd nu se ridica norul, nu porneau, pînă ce nu se ridica.

38

Norul Domnului era deasupra cortului ziua; iar noaptea, era un foc, înaintea întregei case a lui Israel, în timpul tuturor călătoriilor lor

Leviticul 1