Leviticul 2

Leviticul

Capitol 3

1

Cînd cineva va aduce Domnului un dar ca jertfă de mulțămire: Dacă îl va aduce din cireadă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, s`o aducă fără cusur, înaintea Domnului.

2

Să pună mîna pe capul dobitocului, să -l junghie la ușa cortului întîlnirii; și preoții, fiii lui Aaron, să stropească sîngele pe altar de jur împrejur.

3

Din această jertfă de mulțămire, să aducă drept jertfă mistuită de foc înaintea Domnului: grăsimea care acopere măruntaiele și toată grăsimea care ține de măruntae;

4

cei doi rărunchi, și grăsimea de pe ei și de pe coapse, și prapurul de pe ficat, pe care -l va deslipi delîngă rărunchi.

5

Fiii lui Aaron să le ardă pe altar, deasupra arderii de tot care va fi pe lemnele de pe foc. Aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

6

Dacă darul pe care -l aduce ca jertfă de mulțămire Domnului, va fi din turmă, fie parte bărbătească fie parte femeiască, s`o aducă fără cusur.

7

Dacă va aduce jertfă un miel, să -l aducă înaintea Domnului.

8

Să-și pună mîna pe capul dobitocului, și să -l junghie înaintea cortului întîlnirii; fiii lui Aaron să -i stropească sîngele pe altar dejur împrejur.

9

Din această jertfă de mulțămire, să aducă o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, și anume: grăsimea, coada întreagă, pe care o va desface dela osul spinării, grăsimea care acopere măruntaiele și toată grăsimea care ține de măruntaie,

10

cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei, de pe coapse, și prapurul ficatului, pe care -l va deslipi de lîngă rărunchi.

11

Preotul să le ardă pe altar. Aceasta este mîncarea unei jertfe mistuite de foc înaintea Domnului.

12

Dacă darul lui va fi o capră, s`o aducă înaintea Domnului.

13

Să-și pună mîna pe capul vitei, și s`o junghie înaintea cortului întîlnirii; și fiii lui Aaron să -i stropească sîngele pe altar dejur împrejur.

14

Apoi din ea, să aducă drept jertfă mistuită de foc înaintea Domnului: grăsimea care acopere măruntaiele și toată grăsimea care ține de ele,

15

cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei, de pe coapse, și prapurul ficatului, pe care -l va deslipi de lîngă rărunchi.

16

Preotul să le ardă pe altar. Aceasta este mîncarea unei jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului. Toată grăsimea este a Domnului.

17

Aceasta este o lege vecinică pentru urmașii voștri, în toate locurile unde veți locui: cu nici un chip să nu mîncați nici grăsime, nici sînge.``

Leviticul 4