Leviticul 13

Leviticul

Capitol 14

1

Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

2

,,Iată care va fi legea cu privire la cel lepros, în ziua curățirii lui. Să -l aducă înaintea preotului.

3

Preotul să iasă afară din tabără, și să cerceteze pe cel lepros. Dacă leprosul este tămăduit de rana leprei,

4

preotul să poruncească să se ia, pentru cel ce trebuie curățit, două păsări vii și curate, lemn de cedru, cărmîz și isop.

5

Preotul să poruncească să se junghie una din aceste păsări într`un vas de pămînt, în apă curgătoare.

6

Să ia pasărea cea vie, lemnul de cedru, cărmîzul și isopul, și să le moaie, împreună cu pasărea cea vie, în sîngele păsării junghiate în apa curgătoare.

7

Să stropească de șapte ori pe cel ce trebuie curățit de lepră. Apoi să -l declare curat, și să dea drumul păsării celei vii pe cîmp.

8

Cel ce se curățește, trebuie să-și spele hainele, să-și radă tot părul, și să se scalde în apă; și va fi curat. În urmă va putea să intre în tabără, dar să rămînă șapte zile afară din cort.

9

În ziua a șaptea, să-și radă tot părul, capul, barba și sprîncenele: tot părul să și -l radă; să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă, și va fi curat.

10

A opta zi, să ia doi miei fără cusur, și o oaie de un an fără cusur, trei zecimi dintr`o efă de floarea făinii, ca dar de mîncare frămîntat cu untdelemn, și un log (pahar) de untdelemn.

11

Preotul care face curățirea să aducă înaintea Domnului pe omul care se curățește și toate lucrurile acestea, la ușa cortului întîlnirii.

12

Preotul să ia unul din miei, și să -l aducă jertfă pentru vină, împreună cu logul de untdelemn; să le legene într`o parte și într`alta înaintea Domnului, ca dar legănat.

13

Să junghie mielul în locul unde se junghie jertfele de ispășire și arderile de tot, adică în locul sfînt; căci, la jertfa pentru vină, ca și la jertfa de ispășire, dobitocul pentru jertfă va fi al preotului: el este un lucru prea sfînt.

14

Preotul să ia din sîngele jertfei de ispășire; să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curățește, pe degetul cel mare dela mîna dreaptă a lui, și pe degetul cel mare dela piciorul drept.

15

Preotul să ia untdelemn din log, și să toarne în palma mînii stîngi.

16

Preotul să-și moaie degetul mînii drepte în untdelemnul din palma mînii stîngi, și să stropească din untdelemn de șapte ori cu degetul înaintea Domnului.

17

Din untdelemnul care -i mai rămîne în mînă, preotul să pună pe (moalele) marginea urechii drepte a celui ce se curățește, pe degetul cel mare al mînii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept, deasupra sîngelui dela jertfa pentru vină.

18

Iar untdelemnul care -i mai rămîne în mînă, preotul să -l pună pe capul celui ce se curățește; și preotul să facă ispășire pentru el înaintea Domnului.

19

Apoi preotul să aducă jertfa de ispășire; și să facă ispășire pentru cel ce se curățește de întinăciunea lui. În urmă să junghie arderea de tot.

20

Preotul să aducă pe altar arderea de tot și darul de mîncare; și să facă ispășire pentru omul acesta, și va fi curat.

21

Dacă este sărac și nu poate să aducă toate aceste lucruri, atunci să ia un singur miel, care să fie adus ca jertfă pentru vină, după ce a fost legănat într`o parte și într`alta, ca dar legănat, și să facă ispășire pentru el. Să ia o zecime din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn, pentru darul de mîncare, și un log de untdelemn.

22

Să ia și două turturele sau doi pui de porumbel, după mijloacele lui, unul ca jertfă de ispășire, celalt ca ardere de tot.

23

În ziua a opta, să aducă pentru curățirea lui toate aceste lucruri la preot, la ușa cortului întîlnirii, înaintea Domnului.

24

Preotul să ia mielul pentru jertfa de vină, și logul cu untdelemn; și să le legene într`o parte și într`alta, ca dar legănat, înaintea Domnului.

25

Să junghie mielul jertfei pentru vină. Preotul să ia din sîngele jertfei pentru vină; să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curățește, pe degetul cel mare al mînii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept.

26

Preotul să toarne untdelemn în palma mînii stîngi.

27

Preotul să stropească de șapte ori cu degetul de la mîna dreaptă înaintea Domnului din untdelemnul care este în mîna stîngă a lui.

28

Iar din untdelemnul din mîna lui, preotul să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curățește, pe degetul cel mare al mînii drepte, și pe degetul cel mare al piciorului drept, în locul unde a pus din sîngele jertfei pentru vină.

29

Ce mai rămîne din untdelemn în mînă, preotul să -l pună pe capul celui ce se curățește, ca să facă ispășire pentru el înaintea Domnului.

30

Apoi să aducă una din turturele sau un pui de porumbel, cum va putea,

31

unul ca jertfă de ispășire, și altul ca ardere de tot, împreună cu darul de mîncare; și preotul să facă ispășire înaintea Domnului pentru cel ce se curățește.

32

Aceasta este legea pentru curățirea celui ce are o rană de lepră, și nu poate să aducă tot ce este rînduit pentru curățirea lui.``

33

Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron, și a zis:

34

,,După ce veți intra în țara Canaanului, pe care v`o dau în stăpînire, dacă voi trimete o rană de lepră pe vreo casă din țara pe care o veți stăpîni,

35

cel cu casa să se ducă să spună preotului, și să zică: ,Mi se pare că este ceva ca o rană în casa mea.`

36

Preotul, înainte de a intra ca să cerceteze rana, să poruncească să se deșerte casa, ca nu cumva tot ce este în ea să se facă necurat. După aceea să intre preotul și să cerceteze casa.

37

Preotul să cerceteze rana. Dacă vede că pe zidurile casei sînt niște gropișoare verzui sau roșietice, părînd mai adînci decît zidul,

38

să iasă din casă, și, cînd va ajunge la ușă, să pună să încuie casa șapte zile.

39

În ziua a șaptea, preotul să se întoarcă în ea. Și dacă va vedea că rana s`a întins pe zidurile casei

40

să poruncească să se scoată pietrele atinse de rană, și să le arunce afară din cetate într`un loc necurat.

41

Să pună să răzăluiască toată partea din lăuntru a casei, și tencuiala răzăluită să se arunce afară din cetate, într`un loc necurat.

42

Să ia alte pietre și să le pună în locul celor dintîi; și să se ia altă tencuială ca să se tencuiască din nou casa.

43

Dacă rana se va întoarce și va izbucni din nou în casă, după ce au scos pietrele, după ce au răzăluit și tencuit din nou casa,

44

preotul să se întoarcă în ea. Și dacă vede că rana s`a întins în casă, este o lepră învechită în casă: casa este necurată.

45

Să dărîme casa, lemnele, și toată tencuiala casei; și să scoată aceste lucruri afară din cetate, într`un loc necurat.

46

Cine va intra în casă în tot timpul cînd era închisă, va fi necurat pînă seara.

47

Cine se va culca în casă, să-și spele hainele. Cine va mînca în casă, deasemenea să-și spele hainele.

48

Dacă preotul, care s`a întors în casă, vede că rana nu s`a întins, dupăce a fost tencuită din nou casa, să declare casa curată, căci rana este vindecată.

49

Pentru curățirea casei să ia două păsări, lemn de cedru, cărmîz și isop.

50

Să junghie una din păsări într`un vas de pămînt, într`o apă curgătoare.

51

Să ia lemnul de cedru, isopul, cărmîzul și pasărea cea vie; să le moaie în sîngele păsării junghiate și în apa curgătoare, și să stropească de șapte ori casa.

52

Să curețe casa cu sîngele pasării, cu apa curgătoare, cu pasărea cea vie, cu lemnul de cedru, cu isopul și cărmîzul.

53

Să dea drumul păsării celei vii afară din cetate, pe cîmp. Să facă astfel ispășire pentru casă, și ea va fi curată.

54

Aceasta este legea pentru orice rană de lepră și pentru rîia de cap,

55

pentru lepra de pe haine și de pe case,

56

pentru umflături, pentru pecingini și pentru pete:

57

ea arată cînd un lucru este necurat, și cînd este curat. Aceasta este legea pentru lepră.``

Leviticul 15