Leviticul 14

Leviticul

Capitol 15

1

Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron, și a zis:

2

,,Vorbiți copiilor lui Israel, și spuneți-le: ,Orice om care are o scurgere din trupul lui, prin chiar faptul acesta este necurat.

3

Din pricina scurgerii lui este necurat: fie că trupul lui lasă să se facă scurgerea, fie că o oprește, este necurat.

4

Orice pat în care se va culca, va fi necurat; și orice lucru pe care va ședea, va fi necurat.

5

Cine se va atinge de patul lui, să-și spele hainele, să se scalde în apă, și va fi necurat pînă seara.

6

Cine va ședea pe lucrul pe care a șezut el, să-și spele hainele, să se scalde în apă, și să fie necurat pînă seara.

7

Cine se va atinge de trupul lui, să-și spele hainele, să se scalde în apă, și va fi necurat pînă seara.

8

Dacă omul acela scuipă pe un om curat, acesta să-și spele hainele, să se scalde în apă, și va fi necurat pînă seara.

9

Ori ce șea pe care va călări el, va fi necurată.

10

Cine se va atinge de vreun lucru care a fost subt el, va fi necurat pînă seara; și cine va ridica lucrul acela, să-și spele hainele, să se scalde în apă, și va fi necurat pînă seara.

11

Cine va fi atins de cel cu scurgerea, și nu-și va spăla mînile în apă, să-și spele hainele, să se scalde în apă, și va fi necurat pînă seara.

12

Orice vas de pămînt care va fi atins de el, să fie spart, și orice vas de lemn să fie spălat în apă.

13

După ce va fi curățit de scurgerea lui, omul acela să numere șapte zile pentru curățirea lui; să-și spele hainele, să-și scalde trupul în apă curgătoare, și va fi curat.

14

În ziua a opta, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, să se ducă înaintea Domnului, la ușa cortului întîlnirii, și să -i dea preotului.

15

Preotul să -i aducă, unul ca jertfă de ispășire, și celalt ca ardere de tot; și preotul să facă ispășire pentru el înaintea Domnului, pentru scurgerea lui.

16

Omul care va avea o scurgere a seminței în somn să-și scalde tot trupul în apă, și va fi necurat pînă seara.

17

Orice haină și ori ce piele cari vor fi atinse de scurgerea lui, vor fi spălate cu apă, și vor fi necurate pînă seara.

18

Dacă o femeie s`a culcat cu un astfel de om, să se scalde amîndoi în apă, și vor fi necurați pînă seara.

19

Femeia care va avea o scurgere, și anume o scurgere de sînge din trupul ei, să rămînă șapte zile în necurăția ei. Oricine se va atinge de ea, va fi necurat pînă seara.

20

Orice pat în care se va culca ea în timpul necurăției ei, va fi necurat; și orice lucru pe care va ședea ea, va fi necurat.

21

Oricine se va atinge de patul ei, să-și spele hainele, să se scalde în apă, și va fi necurat pînă seara.

22

Oricine se va atinge de un lucru pe care a șezut ea, să-și spele hainele, să se scalde în apă, și va fi necurat pînă seara.

23

Dacă este ceva pe patul sau pe lucrul pe care a șezut ea, cine se va atinge de lucrul acela, va fi necurat pînă seara.

24

Dacă se culcă cineva cu ea, și vine peste el necurăția femeii aceleia, el va fi necurat timp de șapte zile, și orice pat în care se va culca, va fi necurat.

25

Femeia care va avea o scurgere de sînge timp de mai multe zile, afară de soroacele ei obicinuite, sau a cărei scurgere va ținea mai mult ca deobicei, va fi necurată tot timpul scurgerii ei, ca pe vremea cînd îi vine sorocul.

26

Orice pat în care se va culca în timpul cît va ținea scurgerea aceasta, va fi ca și patul din timpul cînd ea este la scurgerea dela soroc; și orice lucru pe care va ședea, va fi necurat ca atunci cînd este ea la scurgerea dela soroc.

27

Oricine se va atinge de ele, va fi necurat; să-și spele hainele, să se scalde în apă, și va fi necurat pînă seara.

28

După ce va fi curățită de scurgerea ei, să numere șapte zile, și apoi va fi curată.

29

A opta zi, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, și să -i ducă preotului, la ușa cortului întîlnirii.

30

Preotul să aducă unul ca jertfă de ispășire, și altul ca ardere de tot; și preotul să facă ispășire pentru ea înaintea Domnului, pentru scurgerea care o făcea necurată.

31

Așa să depărtați pe copiii lui Israel de necurățiile lor, ca să nu moară din pricina necurățiilor lor, dacă pîngăresc cortul Meu, care este în mijlocul lor.

32

Aceasta este legea pentru cel ce are o scurgere sau este întinat printr`o lepădare de sămînță în somn,

33

pentru cea care este la curgerea dela soroc, pentru bărbatul sau femeia care are o scurgere, și pentru bărbatul care se culcă cu o femeie necurată.``

Leviticul 16