Leviticul 23

Leviticul

Capitol 24

1

Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

2

,,Poruncește copiilor lui Israel să-ți aducă pentru sfeșnic untdelemn curat de măsline tescuite, ca să țină candelele aprinse neîncetat.

3

Aaron să -l pregătească dincoace de perdeaua dinlăuntru, care este înaintea mărturiei, în cortul întîlnirii, pentruca să ardă neîncetat de seara pînă dimineața în fața Domnului. Aceasta este o lege vecinică pentru urmașii voștri.

4

Să așeze candelele în sfeșnicul de aur curat, ca să ardă neîncetat înaintea Domnului.

5

Să iei floare de făină, și să faci din ea douăsprezece turte; fiecare turtă să fie făcută din două zecimi de efă.

6

Să le pui în două șiruri, cîte șase în fiecare șir, pe masa de aur curat, înaintea Domnului.

7

Peste fiecare șir să pui tămîie curată, care să fie pe pîne ca aducere aminte, ca un dar de mîncare mistuit de foc înaintea Domnului.

8

În fiecare zi de Sabat să se pună aceste pîni înaintea Domnului, neîncetat: acesta este un legămînt vecinic pe care -l vor ținea copiii lui Israel.

9

Pînile acestea să fie ale lui Aaron și ale fiilor lui, și să le mănînce într`un loc sfînt; căci ele sînt pentru ei un lucru prea sfînt, o parte din darurile de mîncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege vecinică.``

10

Fiul unei femei israelite și al unui bărbat egiptean, venind în mijlocul copiilor lui Israel, s`a certat în tabără cu un bărbat israelit.

11

Fiul femeii israelite a hulit și a blestemat Numele lui Dumnezeu. L-au adus la Moise. Mamă-sa se numea Șelomit, fata lui Dibri, din seminția lui Dan.

12

L-au aruncat în temniță, pînă va spune Moise ce va porunci Domnul.

13

Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

14

,,Scoate din tabără pe cel ce a hulit; toți ceice l-au auzit, să-și pună mînile pe capul lui, și toată adunarea să -l ucidă cu pietre.

15

Să vorbești copiilor lui Israel, și să le spui: ,Oricine va blestema pe Dumnezeul lui, își va lua pedeapsa pentru păcatul lui.

16

Cine va blestema Numele Domnului, va fi pedepsit cu moartea: toată adunarea să -l ucidă cu pietre. Fie străin, fie băștinaș, să moară, pentrucă a hulit Numele lui Dumnezeu.

17

Cine va da unui om o lovitură de moarte, să fie pedepsit cu moartea.

18

Cine va da unui dobitoc o lovitură de moarte, să -l înlocuiască: viață pentru viață.

19

Dacă cineva rănește pe aproapele lui, să i se facă așa cum a făcut și el:

20

frîntură pentru frîntură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte; să i se facă aceeaș rană pe care a făcut -o el aproapelui său.

21

Cine va ucide un dobitoc, să -l înlocuiască; dar cine va ucide un om, să fie pedepsit cu moartea.

22

Să aveți aceeaș lege pentru străin ca și pentru băștinaș; căci Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.``

23

Moise a vorbit copiilor lui Israel; au scos afară din tabără pe cel ce hulise, și l-au ucis cu pietre. Copiii lui Israel au făcut după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul.

Leviticul 25