Numeri 3

Numeri

Capitol 4

1

Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron, și a zis:

2

,,Numără pe fiii lui Chehat dintre copiii lui Levi, după familiile lor, după casele părinților lor,

3

dela vîrsta de treizeci de ani în sus, pînă la vîrsta de cincizeci de ani, pe toți cei destoinici să facă vreo slujbă la cortul întîlnirii.

4

Iată slujbele fiilor lui Chehat, în cortul întîlnirii: ele privesc Locul prea sfînt.

5

La pornirea taberii, Aaron și fiii lui să vină să dea jos perdeaua dinlăuntru, și să acopere cu ea chivotul mărturiei;

6

să pună deasupra ei o învelitoare de piele de vițel de mare, și să întindă pe deasupra un covor făcut în întregime din materie albastră; apoi să pună drugii chivotului.

7

Să întindă un covor albastru peste masa pînilor pentru punerea înainte, și deasupra să pună străchinile, cățuile, ceștile și potirele pentru jertfele de băutură; deasupra să fie și pînea care se pune necurmat înaintea Domnului;

8

peste toate aceste lucruri să întindă un covor cărmiziu, și să -l acopere cu o învelitoare de piele de vițel de mare; apoi să pună drugii mesei.

9

Să ia un covor albastru, și să acopere sfeșnicul, candelele lui, mucările lui, cenușarele lui și toate vasele lui pentru untdelemn, cari se întrebuințează pentru slujba lui;

10

să -l pună cu toate uneltele lui într`o învelitoare de piele de vițel de mare; apoi să -l pună pe targă.

11

Peste altarul de aur să întindă un covor albastru, și să -l acopere cu o învelitoare de piele de vițel de mare; apoi să -i pună drugii.

12

Să ia apoi toate uneltele întrebuințate pentru slujbă în sfîntul locaș, și să le pună într`un covor albastru, și să le acopere cu o învelitoare de piele de vițel de mare; apoi să le pună pe targă.

13

Să ia cenușa din altar, și să întindă peste altar un covor de purpură;

14

să pună deasupra toate uneltele pentru slujba lui, tigăile pentru cărbuni, furculițele, lopețile, ligheanele, toate uneltele altarului, și deasupra să întindă o învelitoare de piele de vițel de mare; apoi să -i pună drugii.

15

Dupăce Aaron și fiii lui vor isprăvi de acoperit sfîntul locaș și toate uneltele sfîntului locaș, fiii lui Chehat să vină, la pornirea taberii, ca să le ducă; dar să nu se atingă de lucrurile sfinte, ca să nu moară. Acestea sînt lucrurile pe cari au să le ducă fiii lui Chehat din cortul întîlnirii.

16

Eleazar, fiul preotului Aaron, să aibă subt privigherea lui untdelemnul pentru sfeșnic, tămîia mirositoare, darul de pîne de toate zilele și untdelemnul pentru ungere; să aibă în grija lui tot cortul și tot ce cuprinde el, sfîntul locaș și uneltele lui.``

17

Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron, și a zis:

18

,,Să nu cumva să puneți neamul familiilor Chehatiților în primejdie să fie nimicit din mijlocul Leviților.

19

Iată ce să faceți pentru ei, ca să trăiască și să nu moară cînd se vor apropia de Locul prea sfînt: Aaron și fiii lui să vină, și să pună pe fiecare din ei la slujba și sarcina lui.

20

Să nu intre ei să învelească lucrurile sfinte, ca să nu moară.``

21

Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

22

,,Numără și pe fiii lui Gherșon, după casele părinților lor, după familiile lor;

23

și anume, să faci numărătoarea, începînd dela vîrsta de treizeci de ani în sus pînă la vîrsta de cincizeci de ani, a tuturor celor ce sînt în stare să împlinească vreo slujbă în cortul întîlnirii.

24

Iată slujbele familiilor Gherșoniților, slujba pe care vor trebui s`o facă și ce vor trebui să ducă.

25

Să ducă covoarele cortului și cortul întîlnirii, învelitoarea lui și învelitoarea de piele de vițel de mare, care se pune deasupra, perdeaua de la ușa cortului întîlnirii;

26

pînzele curții și perdeaua dela ușa porții curții, dejur împrejurul cortului și altarului, funiile lor și toate uneltele cari țin de ele. Și ei să facă toată slujba privitoare la aceste lucruri.

27

În slujbele lor, fiii Gherșoniților să fie subt poruncile lui Aaron și fiilor lui, pentru tot ce vor duce și pentru toată slujba pe care vor trebui s`o facă; în grija lor să dați tot ce au de dus.

28

Acestea sînt slujbele familiilor fiilor Gherșoniților în cortul întîlnirii, și ce au ei de păzit subt cîrmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.

29

Să faci numărătoarea fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinților lor;

30

și anume, să faci numărătoarea, începînd dela vîrsta de treizeci de ani în sus pînă la vîrsta de cinci zeci de ani, a tuturor celor ce sînt în stare să facă vreo slujbă în cortul întîlnirii.

31

Iată ce este dat în grija lor și ce au ei de dus, pentru toate slujbele din cortul întîlnirii: scîndurile cortului, drugii lui, stîlpii lui, picioarele lui;

32

stîlpii curții de jur împrejur, picioarele lor, țărușii lor, funiile lor, toate uneltele cari țin de ei și tot ce este rînduit pentru slujba lor. Să spuneți pe nume lucrurile cari sînt date în grija lor și pe cari le au ei de purtat.

33

Acestea sînt slujbele familiilor fiilor lui Merari, toate slujbele pe cari au să le facă ei în cortul întîlnirii, subt cîrmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.``

34

Moise, Aaron și mai marii adunării au făcut numărătoarea fiilor Chehatiților, după familiile lor și după casele părinților lor,

35

și anume a tuturor acelora cari, dela vîrsta de treizeci de ani în sus, pînă la vîrsta de cincizeci de ani, erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întîlnirii.

36

Cei ieșiți la numărătoare, după familiile lor, au fost două mii șapte sute cinci zeci.

37

Aceștia sînt cei ieșiți la numărătoare din familiile Chehatiților, toți cei ce făceau vreo slujbă în cortul întîlnirii; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea, după porunca Domnului dată prin Moise.

38

Fiii lui Gherșon ieșiți la numărătoare, după familiile lor și după casele părinților lor,

39

dela vîrsta de treizeci de ani în sus pînă la vîrsta de cincizeci de ani, și anume toți cei ce erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întîlnirii,

40

cei ieșiți la numărătoare, după familiile lor, după casele părinților lor, au fost două mii șase sute treizeci.

41

Aceștia sînt cei ieșiți la numărătoare din familiile fiilor lui Gherșon, toți cei ce făceau vreo slujbă în cortul întîlnirii; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului.

42

Cei ieșiți la numărătoare dintre familiile fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinților lor,

43

dela vîrsta de treizeci de ani în sus pînă la vîrsta de cincizeci de ani, toți cei ce erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întîlnirii,

44

cei ieșiți la numărătoare, după familiile lor, au fost trei mii două sute.

45

Aceștia sînt cei ieșiți la numărătoare din familiile fiilor lui Merari; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului dată prin Moise.

46

Toți aceia dintre Leviți a căror numărătoare au făcut -o Moise, Aaron și mai marii lui Israel, după familiile lor și după casele părinților lor,

47

dela vîrsta de treizeci de ani în sus pînă la vîrsta de cinci zeci de ani, toți cei ce erau în stare să facă vreo slujbă și să ducă cortul întîlnirii,

48

toți cei ieșiți la numărătoare, au fost opt mii cincisute optzeci.

49

Le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului dată prin Moise, arătînd fiecăruia slujba pe care trebuia s`o facă și ce trebuia să ducă; le-au făcut numărătoarea după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul.

Numeri 5