Numeri 5

Numeri

Capitol 6

1

Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

2

,,Vorbește copiilor lui Israel, și spune-le: ,Cînd un bărbat sau o femeie se va despărți de ceilalți, făcînd o juruință de nazireat1, ca să se închine Domnului,

3

să se ferească de vin și de băutură îmbătătoare; să nu bea nici oțet făcut din vin, nici oțet făcut din vreo băutură îmbătătoare; să nu bea nicio băutură stoarsă din struguri, și să nu mănînce struguri proaspeți nici uscați.

4

În tot timpul nazireatului lui, să nu mănînce nimic care vine din viță, dela sîmburi pînă la pielița strugurelui.

5

În tot timpul nazireatului, briciul să nu treacă pe capul lui; pînă la împlinirea zilelor pentru cari s`a închinat Domnului, va fi sfînt; să-și lase părul să crească în voie.

6

În tot timpul cît s`a făgăduit Domnului prin jurămînt, să nu se apropie de un mort;

7

să nu se pîngărească nici la moartea tatălui său, nici a mamei sale, nici a fratelui său, nici a sorei sale, căci poartă pe cap închinarea Dumnezeului lui.

8

În tot timpul nazireatului, să fie închinat Domnului.

9

Dacă moare cineva de moarte năpraznică lîngă el, și capul lui închinat se face astfel necurat, să-și radă capul în ziua curățirii, și anume să și -l radă a șaptea zi.

10

În ziua a opta, să aducă preotului două turturele sau doi pui de porumbel, la ușa cortului întîlnirii.

11

Preotul să jertfească pe unul ca jertfă de ispășire, iar pe celalt ca ardere de tot, și să facă pentru el ispășirea păcatului lui, făcut cu prilejul mortului. Nazireul să-și sfințească apoi capul chiar în ziua aceea.

12

Să închine din nou Domnului zilele nazireatului lui dinainte, și să aducă un miel de un an ca jertfă pentru vină; zilele dinainte nu vor fi socotite, pentrucă nazireatul lui a fost pîngărit.

13

Iată legea nazireului. În ziua cînd se va împlini vremea nazireatului lui, să fie adus la ușa cortului întîlnirii.

14

Ca dar, să aducă Domnului: un miel de un an fără cusur, pentru arderea de tot, o oaie de un an și fără cusur pentru jertfa de ispășire, și un berbece fără cusur, pentru jertfa de mulțămire;

15

un coș cu azimi, turte făcute din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn, și plăcinte fără aluat, stropite cu untdelemn, împreună cu darul de mîncare și jertfa de băutură obicinuite.

16

Preotul să aducă aceste lucruri înaintea Domnului și să aducă jertfa lui de ispășire și arderea de tot;

17

să pregătească berbecele ca jertfă de mulțămire Domnului, împreună cu coșul cu azimi, și să pregătească și darul lui de mîncare și jertfa lui de băutură.

18

Nazireul să-și radă, la ușa cortului întîlnirii, capul închinat Domnului; să ia părul capului său închinat Domnului, și să -l pună pe focul care este subt jertfa de mulțămire.

19

Preotul să ia spata dreaptă fiartă a berbecelui, o turtă nedospită din coș, și o plăcintă nedospită; și să le pună în mînile Nazireului, după ce acesta și -a ras capul închinat Domnului.

20

Preotul să le legene într`o parte și într`alta înaintea Domnului: acesta este un lucru sfînt, care este al preotului, împreună cu pieptul legănat și spata adusă ca jertfă prin ridicare. Apoi, nazireul va putea să bea vin.

21

Aceasta este legea pentru cel ce a făcut juruința de nazireat: acesta este darul lui, care trebuie adus Domnului pentru nazireatul lui, afară de ce -i vor îngădui mijloacele lui. Să împlinească tot ce este poruncit pentru juruința pe care a făcut -o, după legea nazireatului.``

22

Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

23

,,Vorbește lui Aaron și fiilor lui, și spune-le: ,Așa să binecuvîntați pe copiii lui Israel, și să le ziceți:

24

,Domnul să te binecuvinteze, și să te păzească!

25

Domnul să facă să lumineze Fața Lui peste tine, și să Se îndure de tine!

26

Domnul să-Și înalțe Fața peste tine, și-să-ți dea pacea!

27

Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, și Eu îi voi binecuvînta.``

Numeri 7