Numeri 7

Numeri

Capitol 8

1

Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

2

,,Vorbește lui Aaron, și spune -i: Cînd vei așeza candelele în sfeșnic, cele șapte candele vor trebui să lumineze în partea dinainte a sfeșnicului.``

3

Aaron a făcut așa; a așezat candelele în partea dinainte a sfeșnicului, cum poruncise lui Moise Domnul.

4

Sfeșnicul era de aur bătut; atît piciorul cît și florile lui, erau de aur bătut. Moise făcuse sfeșnicul după chipul, pe care i -l arătase Domnul.

5

Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

6

,,Ia pe Leviți din mijlocul copiilor lui Israel, și curățește -i.

7

Iată cum să -i curățești: Stropește -i cu apă ispășitoare; să lase să treacă briciul peste tot trupul lor, să-și spele hainele, și să se curățească.

8

Să ia apoi un vițel, cu darul de mîncare obicinuit, făcut din floare de făină, frămîntată cu untdelemn; și să mai iei un alt vițel pentru jertfa de ispășire.

9

Să apropii pe Leviți înaintea cortului întîlnirii, și să strîngi toată adunarea copiilor lui Israel.

10

Să apropii pe Leviți înaintea Domnului; și copiii lui Israel să-și pună mînile pe Leviți.

11

Aaron să legene pe Leviți într`o parte și într`alta înaintea Domnului, ca un dar legănat din partea copiilor lui Israel; și să fie închinați astfel în slujba Domnului.

12

Leviții să-și pună mînile pe capul vițeilor, și să aduci unul ca jertfă de ispășire, și altul ca ardere de tot, ca să faci ispășire pentru Leviți.

13

Să pui pe Leviți în picioare înaintea lui Aaron și înaintea fiilor lui, și să -i legeni într`o parte și într`alta, ca un dar legănat Domnului.

14

Așa să desparți pe Leviți din mijlocul copiilor lui Israel; și Leviții vor fi ai Mei.

15

După aceea, Leviții să vină să facă slujba în cortul întîlnirii. Astfel să -i curățești și să -i legeni într`o parte și într`alta, ca un dar legănat.

16

Căci ei Îmi sînt dați cu totul din mijlocul copiilor lui Israel: Eu i-am luat pentru Mine în locul întîilor născuți, din toți întîii născuți ai copiilor lui Israel.

17

Căci orice întîi născut al copiilor lui Israel este al Meu, atît din oameni cît și din dobitoace; Mie Mi i-am închinat în ziua cînd am lovit pe toți întîii născuți în țara Egiptului.

18

Și Eu am luat pe Leviți în locul tuturor întîilor născuți ai copiilor lui Israel.

19

Am dat pe Leviți în totul lui Aaron și fiilor lui, din mijlocul copiilor lui Israel, ca să facă slujbă pentru copiii lui Israel în cortul întîlnirii, să facă ispășire pentru copiii lui Israel, și astfel copiii lui Israel să nu fie loviți cu nici o urgie, cînd se vor apropia de sfîntul locaș.``

20

Moise, Aaron și toată adunarea copiilor lui Israel, au făcut cu Leviții tot ce poruncise lui Moise Domnul despre Leviți; așa au făcut copiii lui Israel cu ei.

21

Leviții s`au curățit, și și-au spălat hainele. Aaron i -a legănat într`o parte și într`alta, ca un dar legănat înaintea Domnului, și a făcut ispășire pentru ei, ca să -i curățească.

22

După aceea, Leviții au venit să-și facă slujba în cortul întîlnirii, în fața lui Aaron și a fiilor lui. Întocmai cum poruncise lui Moise Domnul cu privire la Leviți, așa s`a făcut cu ei.

23

Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

24

,,Iată legea privitoare la Leviți. Dela vîrsta de douăzeci și cinci de ani în sus, orice Levit va intra în slujba cortului întîlnirii ca să îndeplinească o slujbă acolo.

25

Dela vîrsta de cincizeci de ani încolo, să iasă din slujbă, și să nu mai slujească.

26

Va putea să ajute pe frații lui în cortul întîlnirii, să păzească ce le este dat în grijă; dar să nu mai facă slujbă. Așa să faci cu Leviții în ce privește slujbele lor.``

Numeri 9