Numeri 28

Numeri

Capitol 29

1

În luna a șaptea, în cea dintîi zi a lunii, să aveți o adunare sfîntă: atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită între voi cu sunet de trîmbiță.

2

Să aduceți ca ardere de tot, de un miros plăcut Domnului, un vițel, un berbece, și șapte miei de un an fără cusur.

3

Să mai adăugați și darul lor de mîncare din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn, trei zecimi pentru vițel, două zecimi pentru berbece,

4

și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei.

5

Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, ca să facă ispășire pentru voi.

6

Să aduceți aceste jertfe, afară de arderea de tot și darul ei de mîncare din fiecare lună, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mîncare, și jertfele de băutură, cari se adaugă la ele, după rînduielile așezate. Acestea sînt niște jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului.

7

În ziua a zecea a acestei luni a șaptea, să aveți o adunare sfîntă, și să vă smeriți sufletele; atunci să nu faceți nicio lucrare.

8

Să aduceți ca ardere de tot, de un miros plăcut Domnului: un vițel, un berbece, și șapte miei de un an fără cusur.

9

Să mai adăugați și darul lor de mîncare din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn, trei zecimi pentru vițel, două zecimi pentru berbece,

10

și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei.

11

Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de jertfa de ispășire, afară de arderea de tot necurmată cu darul ei de mîncare, și jertfele de băutură obicinuite.

12

În ziua a cincisprezecea a lunii a șaptea, să aveți o adunare sfîntă; atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Să prăznuiți o sărbătoare în cinstea Domnului, timp de șapte zile.

13

Să aduceți ca ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului: treisprezece viței, doi berbeci, și patrusprezece miei de un an fără cusur.

14

Să mai adăugați și darul lor de mîncare din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn, trei zecimi pentru fiecare din cei treisprezece viței, două zecimi pentru fiecare din cei doi berbeci,

15

și o zecime pentru fiecare din cei patrusprezece miei.

16

Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mîncare și jertfa sa de băutură.

17

A doua zi, să aduceți doisprezece viței, doi berbeci, și patrusprezece miei de un an fără cusur,

18

împreună cu darul lor de mîncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rînduielile așezate.

19

Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mîncare și jertfele de băutură.

20

A treia zi, să aduceți unsprezece viței, doi berbeci, și patrusprezece miei de un an fără cusur,

21

împreună cu darul lor de mîncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rînduielile așezate.

22

Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mîncare și jertfa de băutură.

23

A patra zi, să aduceți zece viței, doi berbeci, și patrusprezece miei de un an fără cusur,

24

împreună cu darul lor de mîncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rînduielile așezate.

25

Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mîncare și jertfa de băutură.

26

În ziua a cincea, să aduceți nouă viței, doi berbeci, și patrusprezece miei de un an fără cusur,

27

împreună cu darul lor de mîncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rînduielile așezate.

28

Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mîncare și jertfa de băutură.

29

În ziua a șasea, să aduceți opt viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur,

30

împreună cu darul lor de mîncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rînduielile așezate.

31

Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mîncare și jertfele de băutură.

32

În ziua a șaptea, să aduceți șapte viței, doi berbeci, și patrusprezece miei de un an fără cusur,

33

împreună cu darul lor de mîncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rînduielile așezate.

34

Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mîncare și jertfă de băutură.

35

În ziua a opta, să aveți o adunare de sărbătoare: atunci să nu faceți nici o lucrare de slugă.

36

Să aduceți ca ardere de tot o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului: un vițel, un berbece, și șapte miei de un an fără cusur,

37

împreună cu darul lor de mîncare și jertfele lor de băutură pentru vițel, berbece și miei, după numărul lor, după rînduielile așezate.

38

Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mîncare și jertfa de băutură.

39

Acestea sînt jertfele pe cari să le aduceți Domnului la sărbătorile voastre, afară de arderile voastre de tot, de darurile voastre de mîncare și de jertfele voastre de băutură, și de jertfele voastre de mulțămire, ca împlinire a unei juruințe sau ca daruri de bună voie.``

40

Moise a spus copiilor lui Israel tot ce -i poruncise Domnul.

Numeri 30