Deuteronomul 20

Deuteronomul

Capitol 21

1

Dacă, în țara pe care ți -o dă în stăpînire Domnul, Dumnezeul tău, se găsește întins în mijlocul unui cîmp un om ucis, fără să se știe cine l -a lovit,

2

bătrînii și judecătorii tăi să se ducă să măsoare depărtarea dela trupul mort pînă în cetățile de primprejur.

3

Cînd se va hotărî cetatea cea mai apropiată de trupul mort, bătrînii din cetatea aceea să ia o vițea care să nu fi fost pusă la muncă și care să nu fi tras la jug.

4

Să ducă vițeaua aceea într`o vale cu apă care nu seacă niciodată și unde nu se ară nici nu se seamănă; și acolo, să taie capul vițelei în vale.

5

Atunci să se apropie preoții, fiii lui Levi; căci pe ei i -a ales Domnul, Dumnezeul tău, ca să -I slujească și să binecuvinteze în Numele Domnului, și ei trebuie să hotărască în orice ceartă și în orice rănire.

6

Toți bătrînii din cetatea aceea cea mai apropiată de trupul mort să-și spele mînile pe vițeaua căreia i-au tăiat capul în vale.

7

Și, luînd cuvîntul, să zică: ,,Mînile noastre n`au vărsat sîngele acesta, și ochii noștri nu l-au văzut vărsîndu-se.

8

Iartă, Doamne, pe poporul Tău Israel, pe care l-ai răscumpărat; nu pune sîngele nevinovat în socoteala poporului Tău Israel.`` Și sîngele acela nu -i va fi pus în socoteală.

9

Astfel trebuie să curăți din mijlocul tău sîngele nevinovat, făcînd ce este plăcut înaintea Domnului.

10

Cînd vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi, dacă Domnul îi dă în mînile tale, și vei lua prinși din ei,

11

poate că printre cei prinși vei vedea o femeie frumoasă, și vei dori s`o iei de nevastă.

12

Atunci s`o aduci înlăuntrul casei tale. Ea să-și radă capul și să-și taie unghiile,

13

să-și lepede hainele pe cari le purta cînd a fost prinsă, să locuiască în casa ta, și să plîngă pe tatăl și pe mama ei o lună de zile. După aceea, să te duci la ea, să -i fii bărbat, și ea să-ți fie nevastă.

14

Dacă nu-ți va mai place, s`o lași să plece unde va voi, dar nu vei putea s`o vinzi pe argint, nici să te porți cu ea ca cu o roabă, pentrucă ai înjosit -o.

15

Dacă un om, care are două neveste, iubește pe una și nu iubește pe cealaltă, și dacă are copii cu ele, din cari întîiul născut este dela nevasta pe care n`o iubește,

16

cînd își va împărți averile între fiii lui, nu va putea face întîi născut pe fiul aceleia pe care o iubește, în locul fiului aceleia pe care n`o iubește, și care este întîiul născut.

17

Ci să recunoască de întîi născut pe fiul aceleia pe care n`o iubește, și să -i dea o parte îndoită din averea lui; căci fiul acesta este cel dintîi rod al puterii lui, și lui i se cuvine dreptul de întîi născut.

18

Dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, care n`ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui, și nu -i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit,

19

tatăl și mama să -l ia, și să -l ducă la bătrînii cetății lui și la poarta locului în care locuiește.

20

Să spună bătrînilor cetății lui: ,,Iată, fiul nostru este neascultător și îndărătnic, n`ascultă de glasul nostru, și este lacom și bețiv.``

21

Și toți oamenii din cetatea lui să -l ucidă cu pietre, și să moară. Astfel să curăți răul din mijlocul tău, pentruca tot Israelul s`audă și să se teamă.

22

Dacă se va omorî un om care a săvîrșit o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea, și l-ai spînzurat de un lemn,

23

trupul lui mort să nu stea noaptea pe lemn; ci să -l îngropi în aceeaș zi, căci cel spînzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu, și să nu spurci țara pe care ți -o dă de moștenire Domnul, Dumnezeul tău.

Deuteronomul 22