Deuteronomul 34

Iosua

Capitol 1

1

După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise:

2

,,Robul Meu Moise a murit: acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel.

3

Orice loc pe care -l va călca talpa piciorului vostru, vi -l dau, cum am spus lui Moise.

4

Ținutul vostru se va întinde dela pustie și Liban pînă la rîul cel mare, rîul Eufrat, toată țara Hetiților, și pînă la marea cea mare, spre apusul soarelui.

5

Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cît vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.

6

Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpînire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le -o voi da.

7

Întărește-te numai, și îmbărbătează-te, lucrînd cu credincioșie după toată legea pe care ți -a dat -o robul Meu Moise; nu te abate dela ea nici la dreapta nici la stînga, ca să isbutești în tot ce vei face.

8

Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutînd să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbîndi în toate lucrările tale, și atunci vei lucra cu înțelepciune.

9

Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: ,Întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimînta și nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.``

10

Iosua a dat căpeteniilor oștirii poporului următoarea poruncă:

11

,,Treceți prin tabără, și iată ce să porunciți poporului: ,Pregătiți-vă merinde, căci peste trei zile veți trece Iordanul acesta ca să mergeți să cuceriți țara, pe care v`o dă în stăpînire Domnul, Dumnezeul vostru.``

12

Iosua a zis Rubeniților, Gadiților și jumătății din seminția lui Manase:

13

,,Aduceți-vă aminte ce v`a poruncit Moise, robul Domnului, cînd a zis: ,Domnul, Dumnezeul vostru, v`a dat odihnă, și v`a dat țara aceasta.

14

Nevestele voastre, pruncii voștri și vitele voastre să rămînă în țara pe care v`a dat -o Moise dincoace de Iordan; dar voi toți bărbații voinici, să treceți înarmați înaintea fraților voștri, și să -i ajutați,

15

pînă ce Domnul va da odihnă fraților voștri ca și vouă, și pînă ce vor fi și ei în stăpînirea țării pe care le -o dă Domnul, Dumnezeul vostru. Apoi să vă întoarceți să stăpîniți țara care este moșia voastră, și pe care v`a dat -o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui.``

16

Ei au răspuns lui Iosua, și au zis: ,,Vom face tot ce ne-ai poruncit, și ne vom duce ori unde ne vei trimete.

17

Te vom asculta în totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul, Dumnezeul tău, să fie cu tine, cum a fost cu Moise!

18

Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale, și care nu va asculta de tot ce -i vei porunci, să fie pedepsit cu moartea! Întărește-te numai, și îmbărbătează-te!``

Iosua 2