Iosua 7

Iosua

Capitol 8

1

Domnul a zis lui Iosua: ,,Nu te teme, și nu te spăimînta! Ia cu tine pe toți oamenii de război, scoală-te, suie-te împotriva cetății Ai. Iată că îți dau în mînile tale pe împăratul din Ai și pe poporul lui, cetatea lui și țara lui.

2

Să faci cetății Ai cum ai făcut Ierihonului și împăratului lui: să păstrați pentru voi numai prada de război și vitele. Pune niște oameni la pîndă înapoia cetății``.

3

Iosua s`a sculat cu toți oamenii de război ca să se suie împotriva cetății Ai. A ales treizeci de mii de bărbați viteji, pe cari i -a pornit noaptea,

4

și le -a dat următoarea poruncă: ,,Ascultați! Să vă puneți la pîndă înapoia cetății; să nu vă depărtați mult de cetate, și toți să fiți gata.

5

Iar eu și tot poporul care este cu mine ne vom apropia de cetate. Și cînd vor ieși înaintea noastră, ca întîiaș dată, noi o s`o luăm la fugă dinaintea lor.

6

Ei ne vor urmări pînă cînd îi vom trage departe de cetate, căci vor zice: ,Fug dinaitea noastră, ca întîiaș dată!` Și vom fugi dinaintea lor.

7

Voi să ieșiți atunci dela pîndă și să puneți mîna pe cetate, și Domnul, Dumnezeul vostru, o va da în mînile voastre.

8

Dupăce veți lua cetatea, să -i puneți foc, să faceți cum a zis Domnul: aceasta este porunca pe care v`o dau``.

9

Iosua i -a pornit, și s`au dus de s`au așezat la pîndă între Betel și Ai, la apus de Ai. Iar Iosua a petrecut noaptea aceea în mijlocul poporului.

10

Iosua s`a sculat dis de dimineață, a cercetat poporul, și a pornit împotriva cetății Ai, în fruntea poporului, el și bătrînii lui Israel.

11

Toți oamenii de război cari erau cu el s`au suit și s`au apropiat de cetate; cînd au ajuns în fața cetății, au tăbărît la miază noapte de Ai, de care erau despărțiți prin vale.

12

Iosua a luat aproape cinci mii de oameni, și i -a pus la pîndă între Betel și Ai, la apus de cetate.

13

Dupăce s`a așezat toată tabăra la miază noapte de cetate, și cei de pîndă la apus de cetate, Iosua a înaintat în noaptea aceea în mijlocul văii.

14

Cînd a văzut împăratul cetății Ai lucrul acesta, oamenii din Ai s`au sculat în grabă disdedimineață, și au ieșit înaintea lui Israel, ca să -l bată. Împăratul s`a îndreptat, cu tot poporul lui, spre un loc hotărît, înspre cîmpie, și nu știa că înapoia cetății o mînă de oameni stăteau la pîndă împotriva lui.

15

Iosua și tot Israelul s`au prefăcut că sînt bătuți, și au fugit pe drumul dinspre pustie.

16

Atunci tot poporul care era în cetate s`a strîns ca să -i urmărească. Au urmărit pe Iosua și au fost trași departe din cetate.

17

N`a rămas niciun om în Ai și în Betel care să nu fi ieșit împotriva lui Israel. Au lăsat cetatea deschisă, și au urmărit pe Israel.

18

Domnul a zis lui Iosua: ,,Întinde spre Ai sulița pe care o ai în mînă, căci am s`o dau în mîna ta!`` Și Iosua a întins spre cetate sulița pe care o avea în mînă.

19

Deîndată ce și -a întins mîna, bărbații, cari stăteau la pîndă, au ieșit repede din locul unde erau; au pătruns în cetate, au luat -o, și s`au grăbit de i-au pus foc.

20

Oamenii din Ai, uitîndu-se înapoi, au văzut fumul cetății suindu-se spre cer, și n`au mai putut să scape în nici o parte. Poporul care fugea spre pustie s`a întors împotriva celor ce -l urmăreau;

21

căci Iosua și tot Israelul, văzînd cetatea luată de cei ce stăteau la pîndă, și fumul cetății suindu-se în sus, s`au întors și au bătut pe oamenii din Ai.

22

Ceilalți deasemenea le-au ieșit înainte din cetate, și oamenii din Ai au fost înconjurați de Israel din toate părțile. Israel i -a bătut, fără să lase unul cu viață, nici vreun fugar;

23

pe împăratul din Ai, l-au prins viu, și l-au adus la Iosua.

24

După ce a isprăvit Israel de ucis pe toți locuitorii din Ai, în cîmp și în pustie, unde îi urmăriseră ei, și după ce toți au fost trecuți în totul prin ascuțișul săbiei, tot Israelul s`a întors la Ai și a trecut cetatea prin ascuțișul săbiei.

25

În totul au fost douăsprezece mii de inși uciși în ziua aceea, bărbați și femei, toți oameni din Ai.

26

Iosua nu și -a tras mîna pe care o ținea întinsă cu sulița, pînă ce toți locuitorii au fost nimiciți cu desăvîrșire.

27

Israel a păstrat pentru sine doar vitele și prada din cetatea aceasta, după porunca pe care o dăduse lui Iosua Domnul.

28

Iosua a ars cetatea Ai, și a făcut din ea pentru totdeauna un morman de dărîmături, care se vede pînă în ziua de azi.

29

A spînzurat de un lemn pe împăratul din Ai, și l -a lăsat pe lemn pînă seara. La apusul soarelui, Iosua a poruncit să i se pogoare trupul de pe lemn; l-au aruncat la intrarea porții cetății, și au ridicat pe el o mare grămadă de pietre, care este pînă în ziua de azi.

30

Atunci Iosua a zidit un altar Domnului, Dumnezeului lui Israel, pe muntele Ebal,

31

cum poruncise copiilor lui Israel Moise, robul Domnului, și cum este scris în cartea legii lui Moise: era un altar de pietre necioplite, peste cari nu trecuse ferul. Pe altarul acesta au adus Domnului arderi de tot, și jertfe de mulțămiri.

32

Și acolo Iosua a scris pe pietre o copie a legii pe care o scrisese Moise înaintea copiilor lui Israel.

33

Tot Israelul, bătrînii, mai marii oastei și judecătorii lui, stăteau de amîndouă părțile chivotului, înaintea preoților, din neamul Leviților, cari duceau chivotul legămîntului Domnului; erau de față atît străinii cît și copiii lui Israel, jumătate în dreptul muntelui Garizim, și jumătate în dreptul muntelui Ebal, după porunca pe care o dăduse mai înainte Moise, robul Domnului, ca să binecuvinteze pe poporul lui Israel.

34

Iosua a citit apoi toate cuvintele legii, binecuvîntările și blestemurile, după cum este scris în cartea legii.

35

N`a rămas nimic din tot ce poruncise Moise, pe care să nu -l fi citit Iosua în fața întregei adunări a lui Israel, în fața femeilor, copiilor și străinilor cari mergeau în mijlocul lor.

Iosua 9