Iosua 22

Iosua

Capitol 23

1

De multă vreme Domnul dăduse odihnă lui Israel, izbăvindu -l de toți vrăjmașii cari -l înconjurau. Iosua era bătrîn, înaintat în vîrstă.

2

Atunci Iosua o chemat pe tot Israelul, pe bătrînii lui, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui, și pe căpeteniile oastei. Și le -a zis: ,,Eu sînt bătrîn, înaintat în vîrstă.

3

Ați văzut tot ce a făcut Domnul, Dumnezeul vostru, tuturor neamurilor acelora dinaintea voastră; căci Domnul, Dumnezeul vostru, a luptat pentru voi.

4

Vedeți, v`am dat ca moștenire prin sorț, după semințiile voastre, neamurile acestea cari au rămas, începînd dela Iordan, și toate neamurile pe cari le-am nimicit, pînă la marea cea mare spre apusul soarelui.

5

Domnul, Dumnezeul vostru, le va izgoni dinaintea voastră și le va alunga dinaintea voastră; și voi le veți stăpîni țara, cum a spus Domnul, Dumnezeul vostru.

6

Puneți-vă toată puterea ca să păziți și să împliniți tot ce este scris în cartea legii lui Moise, fără să vă abateți nici la dreapta nici la stînga.

7

Să nu vă amestecați cu neamurile acestea cari au rămas printre voi; să nu rostiți numele dumnezeilor lor, și să nu -l întrebuințați în jurămînt; să nu le slujiți, și să nu vă închinați înaintea lor.

8

Ci alipiți-vă de Domnul Dumnezeul vostru, cum ați făcut pînă în ziua aceasta.

9

Domnul a izgonit dinaintea voastră neamuri mari și puternice; și nimeni pînă în ziua aceasta, n`a putut să vă stea împotrivă.

10

Unul singur dintre voi urmărea o mie din ei, căci Domnul, Dumnezeul vostru, lupta pentru voi, cum v`a spus.

11

Vegheați dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul, Dumnezeul vostru.

12

Dacă vă veți abate și vă veți alipi de neamurile acestea cari au rămas printre voi, dacă vă veți uni cu ele prin căsătorii, și dacă veți intra în legături cu ele,

13

să fiți încredințați că Domnul Dumnezeul vostru, nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră; ci ele vă vor fi o cursă și un laț, un bici în coaste, și niște spini în ochi, pînă veți pieri de pe fața acestei țări bune, pe care v`a dat -o Domnul, Dumnezeul vostru.

14

Iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pămîntesc. Recunoașteți dar din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, că niciunul din toate cuvintele bune, rostite asupra voastră de Domnul, Dumnezeul vostru, n`a rămas neîmplinit; toate vi s`au împlinit, niciunul n`a rămas neîmplinit.

15

Și după cum toate cuvintele bune, pe cari vi le spusese Domnul, Dumnezeul vostru, s`au împlinit pentru voi, tot așa Domnul va împlini față de voi toate cuvintele rele, pînă vă va nimici de pe fața acestei țări bune pe care v`a dat -o Domnul, Dumnezeul vostru.

16

Dacă veți călca legămîntul pe care vi l -a dat Domnul, Dumnezeul vostru, și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, Domnul Se va aprinde de mînie împotriva voastră, și veți pieri de grab din țara cea bună pe care v`a dat -o El``.

Iosua 24