1 Samuel 7

1 Samuel

Capitol 8

1

Cînd a îmbătrînit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel.

2

Fiul său întîi născut se numea Ioel, și al doilea Abia; ei erau judecători la Beer-Șeba.

3

Fiii lui Samuel n`au călcat pe urmele lui; ci se dădeau la lăcomie, luau mită... și călcau dreptatea.

4

Toți bătrînii lui Israel s`au strîns și au venit la Samuel la Rama.

5

Ei au zis: ,,Iată că tu ești bătrîn, și copiii tăi nu calcă pe urmele tale; acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile.``

6

Samuel n`a văzut cu plăcere faptul că ziceau: ,,Dă-ne un împărat ca să ne judece.`` Și Samuel s`a rugat Domnului.

7

Domnul a zis lui Samuel: ,,Ascultă glasul poporului în tot ce-ți va spune; căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei.

8

Ei se poartă cu tine cum s`au purtat totdeauna, decînd i-am scos din Egipt pînă în ziua de astăzi; M`au părăsit și au slujit altor dumnezei.

9

Ascultă-le glasul deci; dar înștiințează -i, și fă-le cunoscut dreptul împăratului care va domni peste ei.``

10

Samuel a spus toate cuvintele Domnului poporului care -i cerea un împărat.

11

El a zis: ,,Iată care va fi dreptul împăratului care va domni peste voi. El va lua pe fiii voștri, îi va pune la carele sale și între călăreții lui, ca să alerge înaintea carului lui;

12

îi va pune căpetenii peste o mie și căpetenii peste cinzeci, și -i va întrebuința la aratul pămînturilor lui, la seceratul bucatelor lui, la facerea armelor lui de război și a uneltelor carelor lui.

13

Va lua pe fetele voastre să -i facă miresme, de mîncare și pîne.

14

Va lua cea mai bună parte din cîmpiile voastre, din viile voastre și din măslinii voștri, și o va da slujitorilor lui.

15

Va lua zeciuială din rodul semințelor și viilor voastre, și o va da famenilor și slujitorilor lui.

16

Va lua pe robii și roabele voastre, cei mai buni boi și măgari ai voștri, și -i va întrebuința la lucrările lui.

17

Va lua zeciuială din oile voastre, și voi înșivă veți fi slugile lui.

18

Și atunci veți striga împotriva împăratului vostru pe care -l veți alege, dar Domnul nu vă va asculta.``

19

Poporul n`a vrut să asculte glasul lui Samuel. ,,Nu!`` au zis ei, ,,ci să fie un împărat peste noi,

20

ca să fim și noi ca toate neamurile; împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră și ne va cîrmui în războaiele noastre.``

21

Samuel, dupăce a auzit toate cuvintele poporului, le -a spus în auzul Domnului.

22

Și Domnul a zis lui Samuel: ,,Ascultă-le glasul, și pune un împărat peste ei.`` Și Samuel a zis bărbaților lui Israel: ,,Duceți-vă fiecare în cetatea lui.``

1 Samuel 9