1 Samuel 15

1 Samuel

Capitol 16

1

Domnul a zis lui Samuel: ,,Cînd vei înceta să plîngi pe Saul, pentru că l-am lepădat, ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ți... cornul cu untdelemn, și du-te; te voi trimite la Isai, Betleemitul, căci pe unul din fiii lui Mi l-am ales...... ca împărat.``

2

Samuel a zis: ,,Cum să mă duc? Saul are să afle, și mă va ucide.`` Și Domnul a zis: ,,Să iei cu tine un vițel, și să zici: ,Vin să aduc o jertfă Domnului.`

3

Să poftești pe Isai la jertfă; Eu îți voi arăta ce trebuie să faci, și Îmi vei unge pe acela pe care-ți voi spune să -l ungi.``

4

Samuel a făcut ce zisese Domnul, și s`a dus la Betleem. Bătrînii cetății au alergat înspăimîntați înaintea lui și au zis: ,,Ce vestește venirea ta: ceva bun?``

5

El a răspuns: ,,Da; vin să aduc o jertfă Domnului. Sfințiți-vă, și veniți cu mine la jertfă.`` A sfințit și pe Isai cu fiii lui, și i -a pofitit la jertfă.

6

Cînd au intrat ei, Samuel, văzînd pe Eliab, și -a zis: ,,Negreșit, unsul Domnului este aici înaintea Lui.``

7

Și Domnul a zis lui Samuel: ,,Nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă.``

8

Isai a chemat pe Abinadab, și l -a trecut pe dinaintea lui Samuel; și Samuel a zis: ,,Nici pe acesta nu l -a ales Domnul.``

9

Isai a trecut pe Șama; și Samuel a zis: ,,Nici pe acesta nu l -a ales Domnul.``

10

Și așa a trecut Isai pe cei șapte fii ai lui pe dinaintea lui Samuel; și Samuel a zis lui Isai: ,,Domnul n`a ales pe niciunul din ei.``

11

Apoi Samuel a zis lui Isai: ,,Aceștia sînt toți fiii tăi?``. Și el a răspuns: ,,A mai rămas cel mai tînăr, dar paște oile.`` Atunci Samuel a zis lui Isai: ,,Trimite să -l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă pînă nu va veni aici.``

12

Isai a trimes să -l aducă. Și el era cu păr bălai, cu ochi frumoși și față frumoasă. Domnul a zis lui Samuel: ,,Scoală-te, și unge -l, căci el este!``

13

Samuel a luat cornul cu untdelemn, și l -a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David, începînd din ziua aceea și în cele următoare. Samuel s`a sculat, și s`a dus la Rama.

14

Duhul Domnului S`a depărtat dela Saul; și a fost muncit de un duh rău care venea dela Domnul.

15

Slujitorii lui Saul i-au zis: ,,Iată că un duh rău dela Dumnezeu te muncește.

16

Poruncească numai domnul nostru! Robii tăi sînt înaintea ta. Ei vor căuta un om care să știe să cînte cu arfa; și, cînd duhul rău trimes de Dumnezeu, va fi peste tine, el va cînta cu mîna, și vei fi ușurat.``

17

Saul a răspuns slujitorilor săi: ,,Găsiți-mi dar un om care să cînte bine, și aduceți -l la mine.``

18

Unul din slujitori a luat cuvîntul, și a zis: ,,Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul, care știe să cînte; el este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip, și Domnul este cu el.``

19

Saul a trimes niște oameni la Isai, să -i spună: ,,Trimete-mi pe fiul tău David, care este cu oile.``

20

Isai a luat un măgar, l -a încărcat cu pîne, cu un burduf cu vin și cu un ied, și a trimes lui Saul aceste lucruri, prin fiul său David.

21

David a ajuns la Saul, și s`a înfățișat înaintea lui; i -a plăcut mult lui Saul, și a fost pus să -i poarte armele.

22

Saul a trimes vorbă lui Isai, zicînd: ,,Te rog să lași pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea.``

23

Și cînd duhul trimes de Dumnezeu venea peste Saul, David lua arfa și cînta cu mîna lui; Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat, și duhul cel rău pleca dela el.

1 Samuel 17