1 Samuel 18

1 Samuel

Capitol 19

1

Saul a vorbit fiului său Ionatan, și tuturor slujitorilor lui, să omoare pe David.

2

Dar Ionatan, fiul lui Saul, care iubea mult pe David, i -a dat de știre, și i -a zis: ,,Tatăl meu Saul caută să te omoare. Păzește-te dar mîne dimineață, stai într`un loc tăinuit, și ascunde-te.

3

Eu voi ieși și voi sta lîngă tatăl meu în cîmpul în care vei fi; voi vorbi tatălui mei despre tine, voi vedea ce va zice, și-ți voi spune.``

4

Ionatan a vorbit bine de David tatălui său Saul: ,,Să nu facă împăratul``, a zis el, ,,un păcat față de robul său David, căci el n`a făcut niciun păcat față de tine. Dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău;

5

și -a pus în joc viața, a ucis pe Filistean, și Domnul a dat o mare izbăvire pentru tot Israelul. Tu ai văzut, și te-ai bucurat. Pentru ce să păcătuiești împotriva unui sînge nevinovat, și să omori fără pricină pe David?``

6

Saul a ascultat glasul lui Ionatan, și a jurat, zicînd: ,,Viu este Domnul, că David nu va muri!``

7

Ionatan a chemat pe David, și i -a spus toate cuvintele acestea; apoi l -a adus la Saul; și David a fost înaintea lui ca mai înainte.

8

Războiul urma înainte. David a mers împotriva Filistenilor, și s`a bătut cu ei, le -a pricinuit o mare înfrîngere, și au fugit dinaintea lui.

9

Atunci duhul cel rău, trimes de Domnul, a venit peste Saul, care ședea în casă, cu sulița în mînă. David cînta,

10

și Saul a vrut să -l pironească cu sulița de perete. Dar David s`a ferit de el, și Saul a lovit cu sulița în perete. David a fugit, și a scăpat noaptea.

11

Saul a trimes niște oameni acasă la David, ca să -l pîndească și să -l omoare dimineața. Dar Mical, nevasta lui David, i -a dat de știre și i -a zis: ,,Dacă nu fugi în noaptea aceasta, mîne vei fi omorît.``

12

Ea l -a pogorît pe fereastră, și David a plecat și a fugit. Așa a scăpat.

13

În urmă Mical a luat terafimul și l -a pus în pat; i -a pus o piele de capră în jurul capului, și l -a învelit cu o haină.

14

Cînd a trimes Saul oamenii să ia pe David, ea a zis: ,,Este bolnav.``

15

Saul i -a trimes înapoi să -l vadă, și a zis: ,,Aduceți -l la mine în patul lui, ca să -l omor.``

16

Oamenii aceia s`au întors, și iată că terafimul era în pat, și în jurul capului era o piele de capră.

17

Saul a zist către Mical: ,,Pentru ce m`ai înșelat în felul acesta, și ai dat drumul vrăjmașului meu, și a scăpat?`` Mical a răspuns lui Saul: ,,El mi -a zis: ,Lasă-mă să plec, ori te omor!``

18

Așa a fugit și a scăpat David. El s`a dus la Samuel la Rama, și i -a istorisit tot ce -i făcuse Saul. Apoi s`a dus cu Samuel și a locuit în Naiot.

19

Au spus lucrul acesta lui Saul și au zis: ,,Iată că David este în Naiot, lîngă Rama.``

20

Saul a trimes niște oameni să ia pe David. Ei au văzut o adunare de prooroci cari prooroceau, cu Samuel în frunte. Duhul lui Dumnezeu a venit peste trimeșii lui Saul, și au început și ei să... proorocească.

21

Au spus lui Saul lucrul acesta; el a trimes alți oameni, și au proorocit și ei. A mai trimes alții a treia oară, și au proorocit și ei.

22

Atunci Saul s`a dus el însuș la Rama. Ajungînd la fîntîna cea mare fără apă, care este la Secu, a întrebat: ,,Unde este Samuel și David?`` I s`a răspuns: ,,Sînt în Naiot, lîngă Rama.``

23

Și s`a îndreptat spre Naiot, lîngă Rama. Duhul lui Dumnezeu a venit și peste el; și Saul și -a văzut de drum proorocind pînă la sosirea lui în Naiot, lîngă Rama.

24

S`a desbrăcat de haine și a proorocit și el înaintea lui Samuel; și s`a aruncat desbrăcat la pămînt toată ziua aceea și toată noaptea. De aceea se zice: ,,Oare... și Saul este între prooroci?``

1 Samuel 20