1 Samuel 26

1 Samuel

Capitol 27

1

David și -a zis în sine: ,,Voi peri într`o zi ucis de mîna lui Saul; nu este nimic mai bine pentru mine decît să fug în țara Filistenilor, pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel; așa voi scăpa de mîna lui.``

2

Și David s`a sculat, el și cei șase sute de oameni cari erau împreună cu el, și au trecut la Achiș, fiul lui Maoc, împăratul Gatului.

3

David și oamenii lui au rămas în Gat la Achiș; își aveau fiecare familia lui, și David își avea cele două neveste: Ahinoam din Izreel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal.

4

Saul, cînd a aflat că David fugise la Gat, a încetat să -l mai caute.

5

David a zis lui Achiș: ,,Dacă am căpătat trecere înaintea ta, rogu-te să mi se dea într`una din cetățile țării un loc unde să pot locui; căci pentruce să locuiască robul tău cu tine în cetatea împărătească?``

6

Și chiar în ziua aceea, Achiș i -a dat Țiclagul. De aceea Țiclagul a fost al împăraților lui Iuda pînă în ziua de azi.

7

Timpul cît a locuit David în țara Filistenilor a fost de un an și patru luni.

8

David și oamenii lui se suiau și năvăleau asupra Gheșuriților, Ghirziților și Amaleciților; căci neamurile acestea locuiau din vremuri vechi în ținutul acela pînă la Șur și pînă în țara Egiptului.

9

David pustia ținutul acesta; nu lăsa cu viață nici bărbat nici femeie, le lua oile, boii, măgarii, cămilele, hainele, și apoi se întorcea și se ducea la Achiș.

10

Achiș zicea: ,,Unde ați năvălit azi?`` Și David răspundea: ,,Spre miazăzi de Iuda, spre miazăzi de Ierahmeeliți și spre miazăzi de Cheniți.``

11

David nu lăsa cu viață nici bărbat, nici femeie ca să vină la Gat; ,,căci``, se gîndea el, ei ,,ar putea să vorbească împotriva noastră și să zică: ,,Așa a făcut David.`` Și acesta a fost felul lui de purtare în tot timpul cît a locuit în țara Filistenilor.

12

Achiș se încredea în David, și zicea: ,,S`a făcut urît poporului său Israel, și va rămînea în slujba mea pe vecie.``

1 Samuel 28