2 Samuel 1

2 Samuel

Capitol 2

1

După aceea, David a întrebat pe Domnul: ,,Să mă sui în vreuna din cetățile lui Iuda?`` Domnul i -a răspuns: ,,Suie-te``. David a zis: ,,Unde să mă sui?`` Și Domnul a răsuns: ,,La Hebron``.

2

David s`a suit acolo, cu cele două neveste ale sale: Ahinoam din Izreel, și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal.

3

David a luat cu el și pe oamenii cari erau la el, pe fiecare cu casa lui; și au locuit în cetățile Hebronului.

4

Bărbații lui Iuda au venit, și au uns acolo pe David ca împărat peste casa lui Iuda. Au dat de știre lui David că oamenii din Iabesul Galaadului au îngropat pe Saul.

5

David a trimes niște soli oamenilor din Iabesul Galaadului, să le spună: ,,Binecuvîntați să fiți de Domnul, fiindcă ați arătat astfel bunăvoință față de Saul, stăpînul vostru, și l-ați îngropat!

6

Și acum, Domnul să vă arate bunătate și credincioșie! Vă voi face și eu bine, pentrucă v`ați purtat astfel.

7

Să vi se întărească mînile, și fiți viteji; căci stăpînul vostru Saul a murit, și pe mine m`a uns casa lui Iuda împărat peste ea``.

8

Însă Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Saul, a luat pe Iș-Boșet, fiul lui Saul, și l -a trecut la Mahanaim.

9

L -a pus împărat peste Galaad, peste Gheșuriți, peste Izreel, peste Efraim, peste Beniamin, peste tot Israelul.

10

Iș-Boșet, fiul lui Saul, era în vîrstă de patruzeci de ani, cînd s`a făcut împărat al lui Israel, și a domnit doi ani. Numai casa lui Iuda a rămas lipită de David.

11

Timpul cît a domnit David la Hebron peste casa lui Iuda a fost de șapte ani și șase luni.

12

Abner, fiul lui Ner, și oamenii lui Iș-Boșet, fiul lui Saul, au ieșit din Mahanaim ca să meargă asupra Gabaonului.

13

Ioab, fiul Țeruiei, și oamenii lui David, au pornit și ei. S`au întîlnit la iazul din Gabaon, și s`au oprit unii dincoace de iaz, și ceilalți dincolo.

14

Abner a zis lui Ioab: ,,Să se scoale tinerii aceștia, și să se bată înaintea noastră!`` Ioab a răspuns: ,,Să se scoale!``

15

S`au sculat și au înaintat în acelaș număr, doisprezece din Beniamin, pentru Iș-Boșet, fiul lui Saul; și doisprezece inși ai lui David.

16

Fiecare, apucînd pe protivnicul lui de cap, i -a împlîntat sabia în coastă, și au căzut toți deodată. Și locul acela de lîngă Gabaon, s`a numit Helcat-Hațurim (Locul Săbiilor).

17

În ziua aceea a fost o luptă foarte aprigă, în care Abner și bărbații lui Israel au fost bătuți de oamenii lui David.

18

Acolo se aflau cei trei fii ai Țeruiei: Ioab, Abișai și Asael. Asael era iute de picioare, ca... o căprioară de cîmp:

19

el a urmărit pe Abner, fără să se abată la dreapta sau la stînga.

20

Abner s`a uitat înapoi, și a zis: ,,Tu ești Asael?`` Și el a răspuns: ,,Eu``.

21

Abner i -a zis: ,,Abate-te la dreapta sau la stînga, pune mîna pe unul din tinerii aceștia, și ia -i armele.`` Dar Asael n`a vrut să se abată dindărătul lui.

22

Abner a zis iarăș lui Asael: ,,Abate-te dinapoia mea; pentruce să te lovesc și să te trîntesc la pămînt? Cum voi ridica apoi fața înaintea fratelui tău Ioab?``

23

Și Asael n`a vrut să se abată. Atunci Abner l -a lovit în pîntece cu capătul de jos al suliței, și sulița a ieșit pe dinapoi. A căzut și a murit pe loc. Toți cei ce ajungeau în locul unde căzuse Asael mort, se opreau,

24

Ioab și Abișai au urmărit pe Abner. Și la asfințitul soarelui, au ajuns la coasta Ama, care este în dreptul Ghiahului, pe drumul care duce în pustia Gabaonului.

25

Fiii lui Beniamin s`au adunat în urma lui Abner, au făcut o ceată, și s`au oprit pe vîrful unui deal.

26

Abner a chemat pe Ioab, și a zis: ,,Oare mereu are să sfîșie sabia? Nu știi că la sfîrșit va fi amar? Pînă cînd vei pregeta să spui poporului să nu mai urmărească pe frații lui?``

27

Ioab a răspuns: ,,Viu este Dumnezeu că, dacă n`ai fi vorbit, poporul n`ar fi încetat pînă mîne dimineață să urmărească pe frații lui.``

28

Și Ioab a sunat din trîmbiță, și tot poporul s`a oprit; n`au mai urmărit pe Israel și nici nu s`au mai bătut.

29

Abner și oamenii lui au mers toată noaptea în cîmpie; au trecut Iordanul, au străbătut în întregime Bitronul, și au ajuns la Mahanaim.

30

Ioab s`a întors dela urmărirea lui Abner, și a adunat tot poporul: lipseau nouăsprezece inși din oamenii lui David și Asael.

31

Dar oamenii lui David omorîseră treisute șasezeci de inși din bărbații lui Beniamin și ai lui Abner.

32

Au luat pe Asael, și l-au îngropat în mormîntul tatălui său la Betleem. Ioab și oamenii lui au mers toată noaptea, și li s`au revărsat zorile în Hebron.

2 Samuel 3