2 Samuel 5

2 Samuel

Capitol 6

1

David a strîns iarăș pe toți aleșii lui Israel, în număr de treizeci de mii de oameni.

2

Și David, cu tot poporul care era cu el, a pornit dela Baale-Iuda, ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat Numele Domnului oștirilor, care stă între Heruvimi deasupra chivotului.

3

Au pus chivotul lui Dumnezeu într`un car nou, și l-au ridicat din casa lui Abinadab, de pe deal; Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cîrmuiau carul cel nou.

4

L-au luat dar din casa lui Abinadab de pe deal; Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu, și Ahio mergea înaintea chivotului.

5

David și toată casa lui Israel cîntau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu arfe, cu lăute, cu timpane, cu fluere și cu țimbale.

6

Cînd au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mîna spre chivotul lui Dumnezeu și l -a apucat, pentrucă erau să -l răstoarne boii.

7

Domnul S`a aprins de mînie împotriva lui Uza, și Dumnezeu l -a lovit pe loc pentru păcatul lui, și a murit acolo lîngă chivotul lui Dumnezeu.

8

David s`a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu o astfel de pedeapsă, rupîndu -l pe loc. Și locul acesta a fost numit pînă în ziua de azi Pereț-Uza (Ruperea lui Uza).

9

David s`a temut de Domnul în ziua aceea, și a zis: ,,Cum să intre chivotul Domnului la mine?``

10

N`a vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David, și l -a dus în casa lui Obed-Edom din Gat.

11

Chivotul Domnului a rămas trei luni în casa lui Obed-Edom din Gat, și Domnul a binecuvîntat pe Obed-Edom și toată casa lui.

12

Au venit și au spus împăratului David: ,,Domnul a binecuvîntat casa lui Obed-Edom și tot ce avea, din pricina chivotului lui Dumnezeu.`` Atunci David a pornit, și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-Edom în cetatea lui David, în mijlocul veseliei.

13

Cînd ceice duceau chivotul Domnului au făcut șase pași, au jertfit un bou și un vițel gras.

14

David juca din răsputeri înaintea Domnului, și era încins cu efodul de in subțire.

15

Astfel au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului, în strigăte de bucurie și în sunet de trîmbițe.

16

Pe cînd chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră; și, văzînd pe împăratul David sărind și jucînd înaintea Domnului, l -a disprețuit în inima ei.

17

După ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui în mijlocul cortului pe care -l ridicase David pentru chivot; și David a adus... înaintea Domnului arderi de tot și jertfe de mulțămire.

18

Cînd a isprăvit David de adus arderile de tot și jertfele de mulțămire, a binecuvîntat poporul în Numele Domnului oștirilor.

19

Apoi a împărțit la tot poporul, la toată mulțimea lui Israel, bărbați și femei, fiecăruia cîte o pîne, o bucată de carne și o turtă de stafide. Și tot poporul a plecat, fiecare la casa lui.

20

David s`a întors să-și binecuvinteze casa. Mical, fata lui Saul, i -a ieșit înainte, și a zis: ,,Cu cîtă cinste s`a purtat azi împăratul lui Israel descoperindu-se înaintea slujnicelor supușilor lui, cum s`ar descoperi un om... de nimic!``

21

David a răspuns Micalei: ,,Înaintea Domnului, care m`a ales mai pe sus de tatăl tău și de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat.

22

Vreau să mă arăt și mai de nimic de cît de data asta, și să mă înjosesc în ochii mei; totuș voi fi în cinste la slujnicele de cari vorbești.``

23

Și Mical, fata lui Saul, n`a avut copii pînă în ziua morții ei.

2 Samuel 7