2 Samuel 10

2 Samuel

Capitol 11

1

În anul următor, pe vremea cînd porneau împărații la război, David a trimes pe Ioab, cu slujitorii lui și tot Israelul, să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim.

2

Într`o după amiază spre seară, David s`a sculat de pe pat; și pe cînd se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip.

3

David a întrebat cine este femeia aceasta, și i-au spus: ,,Este Bat-Șeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, Hetitul.``

4

Și David a trimes niște oameni s`o aducă. Ea a venit la el, și el s`a culcat cu ea. După ce s`a curățit de necurăția ei, ea s`a întors acasă.

5

Femeia a rămas însărcinată și a trimes vorbă lui David, zicînd: ,,Sînt însărcinată.``

6

Atunci David a trimes următoarea poruncă lui Ioab: ,,Trimete-mi pe Urie, Hetitul.`` Și Ioab a trimes pe Urie la David.

7

Urie a venit la David, care l -a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului, și despre mersul războiului.

8

Apoi David a zis lui Urie: ,,Pogoară-te acasă, și spală-ți picioarele.`` Urie a ieșit din casa împărătească, și a fost urmat de un dar din partea împăratului.

9

Dar Urie s`a culcat la poarta casei împărătești, cu toți slujitorii stăpînului său, și nu s`a pogorît acasă la el.

10

Au dat de știre lui David despre aceasta, și i-au spus: ,,Urie nu s`a pogorît la el casă.`` Și David a zis lui Urie: ,,Nu vii tu oare din călătorie? Pentruce nu te-ai pogorît acasă?``

11

Urie a răspuns lui David: ,,Chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi, domnul meu Ioab și slujitorii domnului meu sînt tăbărîți în cîmp, și eu să intru în casă să mănînc și să beau și să mă culc cu nevastă-mea! Viu ești tu și viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta.``

12

David a zis lui Urie: ,,Mai rămîi și astăzi aici, și mîne îți voi da drumul.`` Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi.

13

David l -a poftit să mănînce și să bea cu el, și l -a îmbătat; și seara. Urie a ieșit și s`a culcat cu slujitorii stăpînului său, dar nu s`a pogorît acasă.

14

A doua zi dimineața, David a scris o scrisoare lui Ioab, și a trimes -o prin Urie.

15

În scrisoarea aceasta scria: ,,Puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei, și trageți-vă înapoi dela el, ca să fie lovit și să moară.``

16

Ioab, împresurînd cetatea, a pus pe Urie în locul pe care -l știa apărat de ostași viteji.

17

Oamenii din cetate au făcut o ieșire și s`au bătut împotriva lui Ioab; au căzut mulți din popor, din slujitorii lui David, și a fost ucis și Urie, Hetitul.

18

Ioab a trimes un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse în luptă.

19

Și a dat solului următoarea poruncă: ,,Cînd vei isprăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei,

20

poate că se va mînia și va zice: ,Pentruce v`ați apropiat de cetate să luptați împotriva ei? Nu știați că se aruncă săgeți din vîrful zidului?

21

Cine a omorît pe Abimelec, fiul lui Ierubeșet? Nu o femeie, care a aruncat peste el din vîrful zidului o piatră de moară, și n`a murit el la Tebeț? Pentruce v-ați apropiat de zid?` Atunci să -i spui: ,A murit și robul tău Urie, Hetitul.``

22

Solul a plecat; și, la sosire, a istorisit lui David tot ce -i poruncise Ioab.

23

Solul a zis lui David: ,,Oamenii aceia au fost mai tari decît noi; făcuseră o ieșire împotriva noastră în cîmp, și i-am dat înapoi noastră în cîmp, și i-am dat înapoi pînă la intrarea porții,

24

dar arcașii au tras de pe vîrful zidului asupra slujitorilor tăi, și mulți din slujitorii împăratului au fost uciși, și a murit și robul tău Urie, Hetitul.``

25

David a zis solului: ,,Iată ce să spui lui Ioab: ,Nu te munci pentru întîmplarea aceasta, căci sabia doboară cînd pe unul, cînd pe altul; bate cetatea cu putere, dărîmă -o. Și tu, îmbărbătează -l!``

26

Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise, și a plîns pe bărbatul ei.

27

După ce au trecut zilele de jale, David a trimes s`o ia, și a primit -o în casa lui. Ea i -a fost nevastă, și i -a născut un fiu. Fapta lui David n`a plăcut Domnului.

2 Samuel 12