2 Samuel 23

2 Samuel

Capitol 24

1

Domnul S`a aprins de mînie din nou împotriva lui Israel; și a stîrnit pe David împotriva lor, zicînd: ,,Du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda``.

2

Și împăratul a zis lui Ioab, căpetenia oștirii, care se afla lîngă el: ,,Străbate toate semințiile lui Israel, dela Dan pînă la Beer-Șeba; să se facă numărătoarea poporului, și să știu la cît se ridică numărul lor.``

3

Ioab a zis împăratului: ,,Domnul, Dumnezeul tău, să făcă poporul de o sută de ori mai mare, și împăratul, domnul meu, să vadă cu ochii lui lucrul acesta! Dar pentru ce vrea împăratul, domnul meu, să facă lucrul acesta?``

4

Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab și căpeteniilor oștirii; și Ioab și căpeteniile oștirii au plecat dela împărat, ca să facă numărătoarea poporului Israel.

5

Au trecut Iordanul, și au tăbărît la Aroer, la dreapta cetății care este în mijlocul văii Gad, și lîngă Iaezer.

6

Au venit pănă la Galaad și în țara lui Tahtim-Hodși. S`au dus pînă la Dan-Iaan, și în împrejurimile Sidonului.

7

Au venit pînă la cetăîțuia Tir, și în toate cetățile Heviților și ale Cananiților. Au ieșit spre partea de miazăzi a lui Iuda, la Beer-Șeba.

8

Au străbătut astfel toată țara, și au ajuns la Ierusalim, după nouă luni și douăzeci de zile.

9

Ioab a dat împăratului numărul poporului: erau în Israel opt sute de mii de oameni de război cari scoteau sabia, și în Iuda cinci sute de mii de oameni.

10

David a simțit cum îi bătea inima, dupăce făcuse numărătoarea poporului. Și a zis Domnului: ,,Am săvîrșit un mare păcat, făcînd lucrul acesta! Acum, Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un... nebun!``

11

A doua zi, cînd s`a sculat David, cuvîntul Domnului a vorbit astfel proorocului Gad, văzătorul lui David:

12

,,Du-te și spune lui David: ,Așa vorbește Domnul: ,Îți pun înainte trei nenorociri; alege una din ele, și te voi lovi cu ea.``

13

Gad s`a dus la David, și i -a făcut cunoscut lucrul acesta, zicînd: ,,Vrei șapte ani de foamete în țara ta, sau să fugi trei luni dinaintea vrăjmașilor tăi, cari te vor urmări, sau să bîntuie ciuma trei zile în țară? Acum alege, și vezi ce trebuie să răspund Celui ce mă trimete.``

14

David a răspuns lui Gad: ,,Sînt într`o mare strîmtoare! Oh! mai bine să cădem în mînile Domnului, căci îndurările Lui sînt nemărginite; dar să nu cad în mînile oamenilor!``

15

Domnul a trimes ciuma în Israel, de dimineață pînă la vremea hotărîtă. Și, din Dan pînă la Beer-Șeba, au murit șaptezeci de mii de oameni din popor.

16

Pe cînd îngerul întindea mîna peste Ierusalim ca să -l nimicească, Domnul S`a căit de răul acela, și a zis îngerului care ucidea poporul: ,,Destul! Trage-ți mîna acum.`` Îngerul Domnului era lîngă aria lui Aravna..., Iebusitul.

17

David, văzînd pe îngerul care lovea pe popor, a zis Domnului: ,,Iată că am păcătuit! Eu sînt vinovat: dar oile acestea, ce au făcut? Mîna Ta să se îndrepte dar împotriva mea și împotriva casei tatălui meu!``

18

În ziua aceea, Gad a venit la David, și i -a zis: ,,Suie-te și înalță un altar Domnului în aria lui Aravna, Iebusitul.``

19

David s`a suit, după cuvîntul lui Gad, cum poruncise Domnul.

20

Aravna s`a uitat, și a văzut pe împărat și pe slujitorii lui îndreptîndu-se spre el; și Aravna a ieșit, și s`a închinat înaintea împăratului, cu fața la pămînt.

21

Aravna a zis: ,,Pentru ce vine domnul meu, împăratul, la slujitorul lui?`` Și David a răspuns: ,,Ca să cumpăr dela tine aria și să zidesc în ea un altar Domnului, pentruca să înceteze urgia aceasta de peste popor.``

22

Aravna a zis lui David: ,,Să ia domnul meu, împăratul, aria, și să aducă în ea jertfele cari -i vor plăcea; vezi, boii vor fi pentru arderea de tot, și carăle cu uneltele lor vor ținea loc de lemne.``

23

Aravna a dat împăratului totul. Și Aravna a zis împăratului: ,,Domnul, Dumnezeul tău, să te primească!``

24

Dar împăratul a zis lui Aravna: ,,Nu! vreau s`o cumpăr dela tine pe preț de argint, și nu voi aduce Domnului, Dumnezeului meu, arderi de tot, cari să nu mă coste nimic.`` Și David a cumpărat aria și boii cu cinzeci de sicli de argint.

25

David a zidit acolo un altar Domnului, și a adus arderi de tot și jertfe de mulțămire. Atunci Domnul a fost potolit față de țară, și a încetat urgia deasupra lui Israel

1 Imparati 1