1 Imparati 11

1 Imparati

Capitol 12

1

Roboam s`a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să -l facă împărat.

2

Cînd a auzit lucrul acesta Ieroboam, fiul lui Nebat, era tot în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon, și în Egipt locuia.

3

Au trimes să -l cheme. Atunci Ieroboam, și toată adunarea lui Israel au venit la Roboam și i-au vorbit așa:

4

,,Tatăl tău ne -a îngreuiat jugul; acum tu ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l -a pus peste noi tatăl tău. Și îți vom sluji.``

5

El le -a zis: ,,Duceți-vă, și întoarceți-vă la mine peste trei zile.`` Și poporul a plecat.

6

Împăratul Roboam s`a sfătuit cu bătrînii cari fuseseră pe lîngă tatăl său Solomon, în timpul vieții lui, și a zis: ,,Ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia?``

7

Și iată ce i-au zis ei: ,,Dacă vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer, și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pe vecie.``

8

Dar Roboam a lăsat sfatul pe care i -l dădeau bătrînii, și s`a sfătuit cu tinerii cari crescuseră cu el și cari erau împrejurul lui.

9

El a zis: ,,Ce mă sfatuiți să răspund poporului acestuia, care-mi vorbește așa: ,Ușurează-ne jugul pe care l -a pus peste noi tatăl tău?``

10

Și iată ce i-au zis tinerii cari crescuseră cu el: ,,Să spui așa poporului acestuia care ți -a vorbit astfel: ,Tatăl tău ne -a îngreuiat jugul, tu ușurează-ni -l!` Să le vorbești așa: ,Degetul meu cel mic va fi mai gros decît coapsele tatălui meu.

11

Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi -l voi face și mai greu; tatăl meu v`a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane.``

12

Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum zisese împăratul: ,,Întoarceți-vă la mine peste trei zile!``

13

Împăratul a răspuns aspru poporului. A lăsat sfatul pe care i -l dăduseră bătrînii,

14

și le -a vorbit astfel, după sfatul tinerilor: ,,Tatăl meu v`a îngreuiat jugul, dar eu vi -l voi face și mai greu; tatăl meu v`a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane.``

15

Astfel împăratul n`a ascultat pe popor; căci lucrul acesta a fost cîrmuit de Domnul, în vederea împlinirii cuvîntului, pe care -l spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat.

16

Cînd a văzut tot Israelul că împăratul nu -l ascultă, poporul a răspuns împăratului: ,,Ce parte avem noi cu David? Noi n`avem moștenire cu fiul lui Isai! La corturile tale, Israele! Acum vezi-ți de casă, Davide!`` Și Israel s`a dus în corturile lui.

17

Copiii lui Israel cari locuiau în cetățile lui Iuda, au fost singurii peste cari a domnit Roboam.

18

Atunci împăratul Roboam a trimes la ei pe Adoram, care era mai mare peste biruri. Dar Adoram a fost ucis cu pietre de tot Israelul, și a murit. Și împăratul Roboam s`a grăbit să se suie într`un car, ca să fugă la Ierusalim.

19

Astfel s`a deslipit Israel de casa lui David pînă în ziua de azi.

20

Tot Israelul, auzind că Ieroboam s`a întors, au trimes să -l cheme în adunare, și l-au făcut împărat peste tot Israelul. Seminția lui Iuda a fost singura care a mers după casa lui David.

21

Roboam ajungînd la Ierusalim, a strîns toată casa lui Iuda și seminția lui Beniamin, o sută optzeci de mii de oameni aleși, buni pentru război, ca să lupte împotriva casei lui Israel și s`o aducă înapoi subt stăpînirea lui Roboam, fiul lui Solomon.

22

Dar cuvîntul lui Dumnezeu a vorbit astfel lui Șemaia, omul lui Dumnezeu:

23

,,Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, și întregei case a lui Iuda și a lui Beniamin, și celuilalt popor, și spune-le:

24

,Așa vorbește Domnul: ,Nu vă suiți, și nu faceți război împotriva fraților voștri, copiii lui Israel! Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la Mine s`a întîmplat lucrul acesta.`` Ei au ascultat de cuvîntul Domnului, și s`au întors acasă, după cuvîntul Domnului.

25

Ieroboam a zidit Sihemul pe muntele lui Efraim, și a locuit acolo; apoi a ieșit de acolo, și a zidit Penuel.

26

Ieroboam a zis în inima sa: ,,Împărăția s`ar putea acum să se întoarcă la casa lui David.

27

Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în Casa Domnului, inima poporului acestuia se va întoarce la domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda, și mă vor omorî și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda.``

28

După ce s`a sfătuit, împăratul a făcut doi viței de aur, și a zis poporului: ,,Destul v`ați suit la Ierusalim; Israele! Iată Dumnezeul tău care te -a scos din țara Egiptului.``

29

A așezat unul din acești viței la Betel, iar pe celalt l -a pus în Dan.

30

Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea unuia din viței pînă la Dan.

31

Ieroboam a făcut o casă de înălțimi și a pus preoți luați din tot poporul, cari nu făceau parte din fiii lui Levi.

32

A rînduit o sărbătoare în luna a opta, în ziua a cincisprezecea a lunii, ca sărbătoarea care se prăznuia în Iuda, și a adus jertfe pe altar. Iată ce a făcut la Betel, ca să se aducă jertfe vițeilor pe cari -i făcuse el. A pus în slujbă la Betel pe preoții înălțimilor ridicate de el.

33

Și a jertfit pe altarul pe care -l făcuse la Betel, în ziua a cincisprezecea a lunii a opta, lună pe care o alesese după bunul lui plac. A hotărît -o ca sărbătoare pentru copiii lui Israel, și s`a suit la altar să ardă tămîie.

1 Imparati 13