1 Imparati 12

1 Imparati

Capitol 13

1

Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimes de cuvîntul Domnului, tocmai pe cînd stătea Ieroboam la altar să ardă tămîie.

2

El a strigat împotriva altarului, după cuvîntul Domnului, și a zis: ,,Altarule! Altarule! Așa vorbește Domnul: ,Iată că se va naște un fiu casei lui David; numele lui va fi Iosia; el va junghia pe tine, pe preoții înălțimilor, cari ard tămîie pe tine, și pe tine se vor arde osăminte omenești!``

3

Și în aceeaș zi a dat un semn, zicînd: ,,Acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit: Altarul se va despica, și cenușa de pe el se va vărsa.``

4

Cînd a auzit împăratul cuvîntul pe care -l strigase omul lui Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mîna de pe altar, zicînd: ,,Prindeți -l!`` Și mîna, pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui, s`a uscat, și n`a putut s`o întoarcă înapoi.

5

Altarul s`a despicat, și cenușa de pe el s`a vărsat, după semnul pe care -l dăduse omul lui Dumnezeu, potrivit cu cuvîntul Domnului.

6

Atunci împăratul a luat cuvîntul, și a zis omului lui Dumnezeu: ,,Roagă-te Domnului, Dumnezeului tău, și cere -I să-mi pot trage mîna înapoi.`` Omul lui Dumnezeu s`a rugat Domnului și împăratul a putut să-și tragă înapoi mîna, care s`a făcut sănătoasă ca mai înainte.

7

Împăratul a zis omului lui Dumnezeu: ,,Intră cu mine în casă, să iei ceva de mîncare, și-ți voi da un dar.``

8

Omul lui Dumnezeu a zis împăratului: jumătate din casa ta să-mi dai, și n`aș intra cu tine. Nu voi mînca pîne, și nu voi bea apă în locul acesta;

9

căci iată ce poruncă mi -a fost dată; prin cuvîntul Domnului: ,,Să nu mănînci pîne nici să bei apă, și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce.``

10

El a plecat pe un alt drum, și nu s`a întors pe drumul pe care venise la Betel.

11

În Betel locuia un prooroc bătrîn. Fiii săi au venit și i-au istorisit toate lucrurile pe care le făcuse omul lui Dumnezeu la Betel în ziua aceea, precum și cuvintele pe cari le spusese împăratului. După ce au istorisit tatălui lor toate,

12

el le -a zis: ,,Pe ce drum a plecat?`` Fiii săi văzuseră pe ce drum plecase omul lui Dumnezeu, care venise din Iuda.

13

Și a zis fiilor săi: ,,Puneți-mi șaua pe măgar.`` I-au pus șaua pe măgar, și a încălecat pe el.

14

S`a dus după omul lui Dumnezeu, și l -a găsit stînd supt un stejar. Și i -a zis: ,,Tu ești omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda?`` El a răspuns: ,,Eu sînt.``

15

Atunci el i -a zis: ,,Vino cu mine acasă, și să iei ceva să mănînci.``

16

Dar el a răspuns: ,,Nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine. Nu voi mînca pîne și nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta;

17

căci mi s`a spus, prin cuvîntul Domnului: ,Să nu mănînci pîne nici să nu bei apă acolo, și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce.``

18

Și el i -a zis: ,,Și eu sînt prooroc ca tine; și un înger mi -a vorbit din partea Domnului, și mi -a zis: ,Adu -l acasă cu tine ca să mănînce pîne și să bea apă.`` Îl mințea.

19

Omul lui Dumnezeu s`a întors cu el, și a mîncat pîne și a băut apă în casa lui.

20

Pe cînd stăteau ei la masă, cuvîntul Domnului a vorbit proorocului, care -l adusese înapoi.

21

Și el a strigat omului lui Dumnezeu care venise din Iuda: ,,Așa vorbește Domnul: ,Pentrucă n`ai ascultat porunca Domnului, și n`ai păzit porunca pe care ți -o dăduse Domnul, Dumnezeul tău;

22

pentrucă te-ai întors, și ai mîncat pîne și ai băut apă, în locul despre care îți spusese: ,Să nu mănînci pîne și să nu bei apă acolo`, -trupul tău mort nu va intra în mormîntul părinților tăi.``

23

Și, dupăce a mîncat pîne și a băut apă proorocul pe care -l întorsese, i -a pus șaua pe măgar.

24

Omul lui Dumnezeu a plecat; și a fost întîlnit pe drum de un leu care l -a omorît. Trupul lui mort era întins pe drum; măgarul a rămas lîngă el, și leul stătea și el lîngă trup.

25

Și niște oameni cari treceau pe acolo, au văzut trupul întins în drum și leul stînd lîngă trup; și au spus lucrul acesta, la venirea lor în cetatea în care locuia proorocul cel bătrîn.

26

Cînd a auzit lucrul acesta proorocul care întorsese depe drum pe omul lui Dumnezeu, a zis: ,,Este omul lui Dumnezeu, care n`a ascultat de porunca Domnului, și Domnul l -a dat în ghearele leului care l -a sfîrșiat și l -a omorît, după cuvîntul pe care i -l spusese Domnul.``

27

Apoi, îndreptîndu-se către fiii săi, a zis: ,,Puneți-mi șaua pe măgar.`` Au pus șaua pe măgar,

28

și el a plecat. A găsit trupul întins în drum, și măgarul și leul stînd lîngă trup. Leul nu mîncase trupul și nu sfîșiase pe măgar.

29

Proorocul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu, l -a pus pe măgar, și l -a dus înapoi; și bătrînul prooroc s`a întors în cetate să -l jălească și să -l îngroape.

30

I -a pus trupul în mormînt și l-au jălit, zicînd: ,,Vai, frate!``

31

Dupăce l -a îngropat, a zis fiilor săi: ,,Cînd voi muri, să mă îngropați în mormîntul în care este îngropat omul lui Dumnezeu; să-mi puneți oasele lîngă oasele lui.

32

Căci se va împlini cuvîntul pe care l -a strigat el din partea Domnului împotriva, altarului din Betel, și împotriva tuturor capiștelor de înălțimi din cetățile Samariei.``

33

După întîmplarea aceasta, Ieroboam nu s`a abătut de pe calea lui cea rea. A pus iarăș preoți pentru înălțimi, luați din tot poporul: pe oricine dorea, îl sfințea preot al înălțimilor.

34

Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire pentru casa lui Ieroboam, și pentru aceasta a fost nimicită ea și ștearsă de pe fața pămîntului.

1 Imparati 14