1 Imparati 20

1 Imparati

Capitol 21

1

După aceste lucruri, iată ce s`a întîmplat. Nabot, din Izreel, avea o vie la Izreel, lîngă casa lui Ahab, împăratul Samariei.

2

Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot: ,,Dă-mi mie via ta, să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună, sau dacă-ți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint.``

3

Dar Nabot a răspuns lui Ahab: ,,Să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei!``

4

Ahab a intrat în casă, trist și mîniat, din pricina cuvintelor, pe cari i le spusese Nabot din Izreel: ,,Nu-ți voi da moștenirea părinților mei!`` Și s`a culcat pe pat, și -a întors fața, și n`a mîncat nimic.

5

Nevastă-sa Izabela a venit la el, și i -a zis: ,,Pentruce îți este tristă inima și nu mănînci?``

6

El i -a răspuns: ,,Am vorbit cu Nabot din Izreel, și i-am zis: ,Dă-mi via ta pe preț de argint; sau, dacă vrei, îți voi da o altă vie în locul ei.`` Dar el a zis: ,,Nu pot să-ți dau via mea!``

7

Atunci Izabela, nevasta lui, i -a zis: ,,Oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănîncă și fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Izreel!``

8

Și ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le -a pecetluit cu pecetea lui Ahab, și le -a trimes bătrînilor și dregătorilor cari locuiau cu Nabot în cetatea lui.

9

Iată ce a scris în aceste scrisori: ,,Vestiți un post; puneți pe Nabot în fruntea poporului,

10

și puneți -i în față doi oameni de nimic, cari să mărturisească astfel împotriva lui: ,Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul!` Apoi scoateți -l afară, împroșcați -l cu pietre, și să moară.``

11

Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrînii și dregatorii cari locuiau în cetate, au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe cari li le trimisese ea.

12

Au vestit un post, și au pus pe Nabot în fruntea poporului.

13

Cei doi oameni de nimic au venit și s`au așezat în fața lui; și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului, împotriva lui Nabot: ,,Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul!`` Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre, și a murit.

14

Și au trimes să spună Izabelei: ,,Nabot a fost împroșcat cu pietre, și a murit.``

15

Cînd a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab: ,,Scoală-te și ia în stăpînire via lui Nabot din Izreel, care n`a vrut să ți -o dea pe preț de argint; căci Nabot nu mai trăiește, a murit.``

16

Ahab, auzind că a murit Nabot, s`a sculat să se pogoare la via lui Nabot din Izreel ca s`o ia în stăpînire.

17

Atunci cuvîntul Domnului a vorbit lui Ilie, Tișbitul, astfel:

18

,,Scoală-te și pogoară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel la Samaria; iată -l, este în via lui Nabot, unde s`a pogorît s`o ia în stăpînire.

19

Să -i spui: ,Așa vorbește Domnul: ,Nu ești tu un ucigaș și un hoț?` Și să -i mai spui: ,Așa vorbește Domnul: ,Chiar în locul unde au lins cînii sîngele lui Nabot, vor linge cînii și sîngele tău.``

20

Ahab a zis lui Ilie: ,,M`ai găsit, vrăjmașule?`` Și el a răspuns: ,,Te-am găsit, pentrucă te-ai vîndut ca să faci ce este rău înaintea Domnului.``

21

,,Iată ce zice Domnul: ,Voi aduce nenorocirea peste tine; te voi mătura, voi nimici pe oricine este al lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel,

22

și voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentrucă M`ai mîniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască.``

23

Domnul a vorbit și despre Izabela, și a zis: ,,Cînii vor mînca pe Izabela lîngă întăritura Izreelului.

24

Cine va muri în cetate din casa lui Ahab, va fi mîncat de cîni, iar cine va muri pe cîmp va fi mîncat de păsările cerului.``

25

N`a fost nimeni care să se fi vîndut pentruca să facă ce este rău înaintea Domnului, ca Ahab, pe care nevastă-sa Izabela îl ațîța la aceasta.

26

El a lucrat în chipul cel mai urîcios, mergînd după idoli, cum făceau Amoriții, pe cari -i izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.

27

Dupăce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și -a rupt hainele, și -a pus un sac pe trup, și a postit: se culca cu sacul acesta, și mergea încet.

28

Și cuvîntul Domnului a vorbit lui Ilie, Tișbitul, astfel:

29

,,Ai văzut cum s`a smerit Ahab înaintea Mea? Pentrucă s`a smerit înaintea Mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui; ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui!``

1 Imparati 22