2 Cronici 9

2 Cronici

Capitol 10

1

Roboam s`a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să -l facă împărat.

2

Cînd a auzit lucrul acesta, Ieroboam, fiul lui Nebat, era în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon; și s`a întors din Egipt.

3

Au trimes să -l cheme. Atunci Ieroboam și tot Israelul au venit la Roboam și i-au vorbit așa:

4

,,Tatăl tău ne -a îngreuiat jugul: acum ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l -a pus peste noi tatăl tău. Și îți vom sluji.``

5

El le -a zis: ,,Întoarceți-vă la mine după trei zile.`` Și poporul a plecat.

6

Împăratul Roboam a întrebat pe bătrînii cari fuseseră cu tatăl său Solomon, în timpul vieții lui, și a zis: ,,Ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia?``

7

Și iată ce i-au zis ei: ,,Dacă vei fi bun cu poporul acesta, dacă -i vei primi bine, și dacă le vei vorbi cu bunăvoință, îți vor sluji pe vecie.``

8

Dar Roboam a lăsat sfatul pe care i -l dădeau bătrînii, și a întrebat pe tinerii cari crescuseră cu el și cari -l înconjurau.

9

El le -a zis: ,,Ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia care-mi vorbește astfel: ,,Ușurează jugul pe care l -a pus tatăl tău peste noi?``

10

Și iată ce i-au zis tinerii cari crescuseră cu el: ,,Așa să vorbești poporului acestuia care ți -a vorbit așa: ,,Tatăl tău ne -a îngreuiat jugul, iar tu ușurează-ni -l!`` să le vorbești așa: ,,Degetul meu cel mic este mai gros decît coapsele tatălui meu.

11

Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu îl voi face și mai greu: tatăl meu v`a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane.``

12

Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum le spusese împăratul: ,,Întoarceți-vă la mine peste trei zile.``

13

Împăratul le -a răspuns aspru. Împăratul Roboam a lăsat sfatul bătrînilor,

14

și le -a vorbit așa, după sfatul tinerilor: ,,Tatăl meu v`a îngreuiat jugul, dar eu îl voi îngreuia și mai mult; tatăl meu v`a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane.``

15

Astfel împăratul n`a ascultat pe popor; căci așa rînduise Dumnezeu, în vederea împlinirii cuvîntului, pe care -l spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat.

16

Cînd a văzut tot Israelul că împăratul nu -l ascultă, poporul a răspuns împăratului: ,,Ce parte avem noi cu David? Noi n`avem nicio moștenire cu fiul lui Isai! La corturile tale, Israele! Acum, vezi-ți de casă, Davide!`` Și tot Israelul s`a dus în corturile lui.

17

Copiii lui Israel, cari locuiau în cetățile lui Iuda, au fost singurii peste cari a domnit Roboam.

18

Atunci împăratul Roboam a trimes pe Hadoram, care era mai mare peste dări. Hadoram a fost împroșcat cu pietre de copiii lui Israel, și a murit. Și împăratul Roboam s`a grăbit și s`a suit într`un car, ca să fugă la Ierusalim.

19

Astfel s`a deslipit Israel de casa lui David pînă în ziua de azi.

2 Cronici 11