Ezra 7

Ezra

Capitol 8

1

Iată capii de familii și spițele de neam ale celor ce s`au suit cu mine din Babilon, supt domnia împăratului Artaxerxe.

2

Din fiii lui Fineas, Gherșom; din fiii lui Itamar, Daniel; din fiii lui David, Hatuș,

3

din fiii lui Șecania; din fiii lui Pareoș, Zaharia, și cu el o sută cincizeci de bărbați înscriși;

4

din fiii lui Pahat-Moab, Elioenai, fiul lui Zeraria, și cu el două sute de bărbați;

5

din fiii lui Șecania, fiul lui Iahaziel, și cu el trei sute de bărbați;

6

din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan, și cu el cincizeci de bărbați;

7

din fiii lui Elam, Isaia, fiul Ataliei, și cu el șaptezeci de bărbați;

8

din fiii lui Șefatia, Zebadia, fiul lui Micael, și cu el optzeci de mii de bărbați;

9

din fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui Iehiel, și cu el douăsute optsprezece bărbați;

10

din fiii lui Șelomit, fiul lui Iosifia, și cu el o sută șasezeci de bărbați;

11

din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai, și cu el douăzeci și opt de bărbați;

12

din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hacatan, și cu el o sută zece bărbați;

13

din fiii lui Adonicam, cei din urmă, ale căror nume iată-le: Elifelet, Ieiel și Șemaia, și cu ei șasezeci de bărbați;

14

din fiii lui Bigvai, Utai și Zabud, și cu ei șaptezeci de bărbați.

15

I-am strîns la rîul care curge spre Ahava, și am tăbărît acolo trei zile. Am căutat între popor și preoți, și n`am găsit acolo pe niciunul din fiii lui Levi.

16

Atunci am trimes să cheme pe căpeteniile Eliezer, Ariel, Șemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia și Meșulam, și pe învățătorii Ioiarib și Elnatan.

17

I-am trimes la căpetenia Ido, care locuia la Casifia, și am pus în gura lor ce trebuiau să spună lui Ido și fraților săi slujitori ai Templului cari erau la Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru Casa Dumnezeului nostru.

18

Și, fiindcă mîna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus pe Serebia, bărbat cu minte, dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, și cu el pe fiii și frații lui, în număr de optsprezece;

19

pe Hașabia, și cu el pe Isaia, dintre fiii lui Merari, frații săi și fiii lor, în număr de douăzeci;

20

și dintre slujitorii Templului, pe cari David și căpeteniile îi puseseră în slujba Leviților, două sute douăzeci de slujitori ai Templului, toți numiți pe nume.

21

Acolo, la rîul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem dela El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri, și pentru tot ce era al nostru.

22

Mi-era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți, ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum, căci spusesem împăratului: ,,Mîna Dumnezeului nostru este, spre binele lor, peste toți cei ce -L caută, dar puterea și mînia Lui sînt peste toți cei ce -L părăsesc.``

23

Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru. Și El ne -a ascultat.

24

Am ales douăsprezece căpetenii dintre preoți, pe Șerabia, Hașabia, și zece din frații lor.

25

Am cîntărit înaintea lor argintul, aurul, și uneltele, date în dar pentru Casa Dumnezeului nostru de împărat, sfetnicii și căpeteniile lui, și de toți cei din Israel cari se aflau acolo.

26

Am dat în mînile lor șase sute cincizeci de talanți de argint, unelte de argint de o sută de talanți, o sută de talanți de aur,

27

douăzeci de pahare de aur de o mie de darici, și două vase de aramă frumoasă poleită, tot atît de scumpă ca aurul.

28

Apoi le-am zis: ,,Sînteți închinați Domnului. Vasele acestea sînt lucruri sfinte, și argintul și aurul acestea sînt un dar de bună voie făcut Domnului, Dumnezeului părinților voștri.

29

Fiți cu ochii în patru, și luați lucrurile acestea supt paza voastră, pînă le veți cîntări înaintea căpeteniilor preoților și înaintarea Leviților, și înaintarea capilor de familii ai lui Israel, la Ierusalim, în cămările Casei Domnului.``

30

Și preoții și Leviții au luat greutatea argintului, aurului și vaselor, ca să le ducă la Ierusalim, în Casa Dumnezeului nostru.

31

Am plecat dela rîul Ahava, ca să ne ducem la Ierusalim, în a douăsprezecea zi a lunii întîia. Mîna Dumnezeului nostru a fost peste noi, și ne -a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum.

32

Am ajuns la Ierusalim, și ne-am odihnit acolo trei zile.

33

În ziua a patra, am cîntărit în Casa Dumnezeului nostru argintul, aurul și vasele, pe cari le-am încredințat lui Meremot, fiul lui Urie, preotul. Cu el era Eleazar, fiul lui Fineas, și împreună cu ei Leviții Iozabad, fiul lui Iosua, și Noadia, fiul lui Binui.

34

Fiind cercetate toate după număr și greutate, au pus atunci în scris greutatea tuturor.

35

Fiii robiei, întorși din robie, au adus, ca ardere de tot Dumnezeului lui Israel, doisprezece viței pentru tot Israelul, nouăzeci și șase de berbeci, șaptezeci și șapte de miei, și doisprezece țapi, ca jertfe ispășitoare, toate ca ardere de tot Domnului.

36

Au dat poruncile împăratului dregătorilor împăratului și cîrmuitorilor de dincoace de Rîu, cari au ajutat pe popor și casa lui Dumnezeu.

Ezra 9