Neemia 2

Neemia

Capitol 3

1

Marele preot Eliașib s`a sculat împreună cu frații săi, preoții, și au zidit poarta oilor. Au sfințit -o, și i-au pus ușile; au sfințit -o dela turnul Mea, pînă la turnul lui Hananeel.

2

Alături de Eliașib au zidit și oamenii din Ierihon; alături de el a zidit și Zacur, fiul lui Imri.

3

Fiii lui Senaa au zidit poarta peștilor. Au acoperit -o cu scînduri, și i-au pus ușile, încuietorile și zăvoarele.

4

Alături de ei a lucrat la dregerea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoț; alături de ei a lucrat Meșulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meșezabeel; alături de ei a lucrat Țadoc, fiul lui Baana;

5

alături de ei au lucrat Tecoiții, ai căror fruntași nu s`au supus în slujba Domnului.

6

Ioiada, fiul lui Paseah, și Meșulam, fiului lui Besodia, au dres poarta cea veche. Au acoperit -o cu scînduri, și i-au pus ușile, încuietorile și zăvoarele.

7

Alături de ei au lucrat Melatia, Gabaonitul, Iadon, Meronotitul, și oamenii din Gabaon și Mițpa, pînă la scaunul dregătorului de dincoace de rîul Eufrat;

8

alături de ei a lucrat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintari, și alături de el a lucrat Hanania, dintre făcătorii de mir. Au întărit Ierusalimul pînă la zidul cel lat.

9

Alături de ei a lucrat Refaia, fiul lui Hur, care era mai mare peste jumătate din ținutul Ierusalimului.

10

Alături de ei a lucrat, în fața casei sale, Iedaia, fiul lui Harumaf, și alături de el a lucrat Hatuș, fiul lui Hașabnia.

11

O altă parte a zidului și turnul cuptoarelor au fost drese de Malchia, fiul lui Harim, și de Hașub, fiul lui Pahat-Moab.

12

Alături de ei a lucrat, cu fetele sale, Șalum, fiul lui Haloheș, mai marele peste jumătate din ținutul Ierusalimului.

13

Hanun și locuitorii Zanoahului au dres poarta văii. Au zidit -o, și i-au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Ei au făcut o mie de coți de zid pînă la poarta gunoiuluui.

14

Malchia, fiul lui Recab, mai marele peste ținutul Bet-Hacheremului, a dres poarta gunoiului. A zidit -o, și i -a pus ușile, încuietorile și zăvoarele.

15

Șalun, fiul lui Col-Hoze, mai marele peste ținutul Mițpa, a dres poarta izvorului. A zidit -o, a acoperit -o cu scînduri, și i -a pus ușile, încuietorile și zăvoarele. A făcut zidul iazului Siloe lîngă grădina împăratului, pînă la treptele cari pogoară din cetatea lui David.

16

După el Neemia, fiul lui Azbuc, mai marele peste jumătate din ținutul Bet-Țurului, a lucrat la dregerea zidului pînă în fața mormintelor lui David, pînă la iazul care fusese zidit, și pînă la casa vitejilor.

17

După el au lucrat Leviții, Rehum, fiul lui Bani, și alături de el a lucrat, pentru ținutul său, Hașabia, mai marele peste jumătate din ținutul Cheila.

18

După el au lucrat frații lor, Bavai, fiul lui Henadad, mai marele peste jumătate din ținutul Cheila;

19

și alături de el Ezer, fiul lui Iosua, mai marele Mițpei, a dres o altă parte a zidului, în fața suișului casei armelor, în unghi.

20

După el Baruc, fiul lui Zabai, a dres cu rîvnă o altă parte, dela unghi pînă la poarta casei marelui preot Eliașib.

21

După el Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoț, a dres o altă parte, dela poarta casei lui Eliașib, pînă la capătul casei lui Eliașib.

22

După el au lucrat preoții din împrejurimile Ierusalimului.

23

După ei Beniamin și Hașub au lucrat în dreptul casei lor. După ei Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a lucrat lîngă casa lui.

24

După el Binui, fiul lui Henadad, a dres o altă parte, dela casa lui Azaria pînă la unghi și pînă la colț.

25

Palal, fiul lui Uzai, a lucrat în fața unghiului și în fața turnului de sus care iese înainte din casa împăratului, lîngă curtea temniței. După el a lucrat Pedaia, fiul lui Pareoș.

26

Slujitorii Templului, cari locuiesc pe deal, au lucrat pînă în dreptul porții apelor, la răsărit, și pînă în dreptul turnului care iese în afară.

27

După el Tecoiții au dres o altă parte, în dreptul turnului celui mare, care iese înafară pînă la zidul dealului.

28

Deasupra porții cailor, preoții au lucrat fiecare înaintea casei lui.

29

După ei Țadoc, fiul lui Imer, a lucrat înaintea casei lui. După el a lucrat Șemaia, fiul lui Șecania, păzitorul porții dela răsărit.

30

După el Hanania, fiul lui Șelemia, și Hanun, al șaselea fiu al lui Țalaf, au dres o altă parte a zidului. După ei Meșulam, fiul lui Berechia, a lucrat în fața odăii lui.

31

După el Malchia, dintre argintari, a lucrat pînă la casele slujitorilor Templului și negustorilor, în dreptul porții Mifcad, și pînă la odaia de sus din colț.

32

Argintarii și negustorii au lucrat între odaia de sus din colț și poarta oilor.

Neemia 4