Estera 3

Estera

Capitol 4

1

Mardoheu, aflînd tot ce se petrecea, și -a sfîșiat hainele, s`a îmbrăcat cu un sac și s`a presărat cu cenușă. Apoi s`a dus în mijlocul cetății, scoțînd cu putere strigăte amare,

2

și a mers pînă la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricui era îmbrăcat cu un sac.

3

În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărîrea lui, a fost o mare jale printre Iudei; posteau, plîngeau și se boceau, și mulți se culcau în sac și cenușă.

4

Slujnicele Esterei și famenii ei au venit și i-au spus lucrul acesta. Și împărăteasa a rămas îngrozită. A trimes haine lui Mardoheu ca să -l îmbrace, și să ia sacul de pe el, dar el nu le -a primit.

5

Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii pe cari -i pusese împăratul în slujba ei, și l -a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine.

6

Hatac s`a dus la Mardoheu în locul deschis al cetății, înaintea porții împăratului.

7

Și Mardoheu i -a istorisit tot ce i se întîmplase, și i -a spus suma de argint pe care făgăduise Haman că o va da vistieriei împăratului în schimbul măcelăririi Iudeilor.

8

I -a dat și cuprinsul poruncii vestite în Susa în vederea nimicirii lor, ca s`o arate Esterei și să -i spună totul. Și a poruncit ca Estera să se ducă la împărat să -l roage și să stăruiască de el pentru poporul său.

9

Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu.

10

Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu:

11

,,Toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat fie femeie, care intră la împărat, în curtea dinlăuntru, fără să fie chemat. Numai acele scapă cu viață, căruia îi întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur. Și eu n`am fost chemată la împărat de treizeci de zile.``

12

Cînd s`au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu,

13

Mardoheu a trimes următorul răspuns Esterei: ,,Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți Iudeii, pentrucă ești în casa împăratului.

14

Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru Iudei, și tu și casa tatălui tău veți peri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție?``

15

Estera a trimes să spună lui Mardoheu:

16

,,Du-te, strînge pe toți Iudeii cari se află în Susa, și postiți pentru mine, fără să mîncați nici să beți, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele; apoi voi intra la împărat, în ciuda legii; și, dacă va fi să per, voi peri.``

17

Mardoheu a plecat, și a făcut tot ce -i poruncise Estera.

Estera 5