Estera 4

Estera

Capitol 5

1

A treia zi, Estera s`a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit în curtea dinlăuntru a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc, în casa împărătească, în fața ușii casei.

2

Cînd a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui. Și împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc, pe care -l ținea în mînă. Estera s`a apropiat, și a atins vîrful toiagului.

3

Împăratul i -a zis: ,,Ce ai tu, împărăteasă Estero, și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da.``

4

Estera a răspuns: ,,Dacă împăratul găsește cu cale, să vină împăratul astăzi cu Haman la ospățul pe care i l-am pregătit.``

5

Și împăratul a zis: ,,Duceți-vă îndată și aduceți pe Haman, cum dorește Estera.`` Împăratul s`a dus cu Haman la ospățul pe care -l pregătise Estera.

6

Și pe cînd beau vin, împăratul a zis Esterei: ,,Care este cererea ta? Ea îți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta.``

7

Estera a răspuns: ,,Iată ce cer și ce doresc.

8

Dacă am căpătat trecere înaintea împăratului, și dacă găsește cu cale, împăratul să-mi împlinească cererea și să-mi facă dorința, să mai vină împăratul cu Haman și la ospățul pe care li -l voi pregăti, și mîne voi da răspuns împăratului după porunca lui.``

9

Haman a ieșit în ziua aceea, vesel și cu inima mulțămită. Dar, cînd a văzut, la poarta împăratului, pe Mardoheu care nu se scula nici nu se mișca înaintea lui, s`a umplut de mînie împotriva lui Mardoheu.

10

A știut totuș să se stăpînească, și s`a dus acasă. Apoi a trimes să aducă pe prietenii săi și pe nevastă-sa Zereș.

11

Haman le -a vorbit despre strălucirea bogățiilor lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să -l ridice în vrednicie, și despre locul pe care i -l dăduse mai pesus de căpeteniile și slujitorii împăratului.

12

Și a adăugat: ,,Eu sînt chiar singurul pe care împărăteasa Estera l -a primit împreună cu împăratul la ospățul pe care l -a făcut, și sînt poftit și pe mîne la ea cu împăratul.

13

Dar toate acestea n`au niciun preț pentru mine, cîtă vreme voi vedea pe Mardoheu, Iudeul acela, șezînd la poarta împăratului.``

14

Nevastă-sa Zereș, și toți prietenii lui i-au zis: ,,Să se pregătească o spînzurătoare înaltă de cincizeci de coți, și mîne dimineață cere împăratului ca Mardoheu să fie spînzurat. Apoi vei merge vesel la ospăț cu împăratul.`` Părerea aceasta a plăcut lui Haman, și a pus să pregătească spînzurătoarea.

Estera 6