Iov 7

Iov

Capitol 8

1

Bildad către Șuah a luat cuvîntul și a zis:

2

,,Pînă cînd vrei să vorbești astfel, și pînă cînd vor fi cuvintele gurii tale ca un vînt puternic?

3

Oare va răsturna Dumnezeu dreptul? Sau va răsturna Cel Atotputernic dreptatea?

4

Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva Lui, i -a dat pe mîna păcatului.

5

Dar tu, dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe Cel Atot puternic,

6

dacă ești curat și fără prihană, atunci negreșit, El va veghea asupra ta, și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

7

Vechea ta propășire va fi mică față de cea de mai tîrziu. Învățăminte din pățania celor dinainte.

8

Întreabă pe cei din neamurile trecute, și ia aminte la pățania părinților lor. -

9

Căci noi sîntem de ieri, și nu știm nimic, zilele noastre pe pămînt nu sînt decît o umbră. -

10

Ei te vor învăța, îți vor vorbi, și vor scoate din inima lor aceste cuvinte:

11

,Crește papura fără baltă? Crește trestia fără umezeală?

12

Fiind încă verde și fără să se taie, ea se usucă mai repede decît toate ierburile.

13

Așa se întîmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu, și nădejdea celui nelegiuit va peri.

14

Încrederea lui este zdrobită, și sprijinul lui este o pînză de păianjen.

15

Se bizuie pe casa lui, dar nu este tare; se prinde de ea, dar nu ține.

16

Cum dă soarele, înverzește, își întinde ramurile peste grădina sa,

17

își împletește rădăcinile printre pietre, pătrunde pînă în ziduri.

18

Dar dacă -l smulgi din locul în care stă, locul acesta se leapădă de el și zice: ,Nu știu să te fi cunoscut vreodată!`

19

Iată, așa sînt desfătările pe cari i le aduc căile vieții lui; apoi din acelaș pămînt răsar alții după el.

20

Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană, și nu ocrotește pe cei răi.

21

Ba încă, El îți umple gura cu strigăte de bucurie, și buzele cu cîntări de veselie.

22

Vrăjmașii tăi vor fi acoperiți de rușine, iar cortul celor răi va pieri.```

Iov 9