Iov 21

Iov

Capitol 22

1

Elifaz din Teman a luat cuvîntul și a zis:

2

,,Poate un om să aducă vreun folos lui Dumnezeu? Nu; ci înțeleptul nu-și folosește de cît lui.

3

Dacă ești fără prihană, are Cel Atotputernic vre un folos? Și dacă trăiești fără vină, ce va cîștiga El?

4

Pentru evlavia ta te pedepsește El oare, și intră la judecată cu tine?

5

Nu -i mare răutatea ta? Și fărădelegile tale fără număr?

6

Luai fără pricină zăloage dela frații tăi, lăsai fără haine pe cei goi.

7

Nu dădeai apă omului însetat, nu voiai să dai pîne omului flămînd.

8

Țara era a ta, fiindcă erai mai tare, te așezai în ea, fiindcă erai cu vază.

9

Dădeai afară pe văduve cu mînile goale, și brațele orfanilor le frîngeai.

10

Pentru aceea ești înconjurat de curse, și te -a apucat groaza dintr`o dată.

11

Nu vezi dar acest întunerec, aceste ape multe cari te năpădesc?

12

Nu este Dumnezeu sus în ceruri? Privește vîrful stelelor, ce înalt este!

13

Și tu zici: ,Ce știe Dumnezeu? Poate să judece El prin întunerecul de nori?

14

Îl înfășoară norii, nu vede nimic, bolta cerească abea dacă o străbate!`

15

Ce! vrei s`apuci pe calea străveche, pe care au urmat -o cei nelegiuiți,

16

cari au fost luați înainte de vreme, și au ținut cît ține un pîrîu care se scurge?

17

Ei ziceau lui Dumnezeu: ,Pleacă dela noi! Ce ne poate face Cel Atot puternic?`

18

Și totuș Dumnezeu le umpluse casele de bunătăți. -Departe de mine sfatul celor răi! -

19

Cei fără prihană vor fi martori ai căderii lor și se vor bucura, cel nevinovat va rîde de ei

20

și va zice: ,Iată pe protivnicii noștri nimiciți! Iată-le bogățiile arse de foc!`

21

Împrietenește-te dar cu Dumnezeu, și vei avea pace; te vei bucura astfel iarăș de fericire.

22

Primește învățătură din gura Lui, și pune-ți la inimă cuvintele Lui.

23

Vei fi așezat iarăș la locul tău, dacă te vei întoarce la Cel Atot puternic, dacă depărtezi fărădelegea din cortul tău.

24

Aruncă dar aurul în țărînă, aruncă aurul din Ofir în prundul pîraielor!

25

Și atunci Cel Atot puternic va fi aurul tău, argintul tău, bogăția ta.

26

Atunci Cel Atot puternic va fi desfătarea ta, și îți vei ridica fața spre Dumnezeu.

27

Îl vei ruga, și te va asculta, și îți vei putea împlini juruințele.

28

Pe ce vei pune mîna îți va izbuti, pe cărările tale va străluci lumina.

29

Vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta: Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecați.

30

El va izbăvi chiar și pe cel vinovat, care își va datora scăparea curăției mînilor tale.``

Iov 23