Iov 34

Iov

Capitol 35

1

Elihu a luat din nou cuvîntul, și a zis:

2

,,Îți închipuiești că ai dreptate, și crezi că te îndreptățești înaintea lui Dumnezeu,

3

cînd zici: ,La ce-mi folosește, ce cîștig am că nu păcătuiesc?`

4

Îți voi răspunde și la aceasta, ție, și prietenilor tăi totodată.

5

Uită-te spre ceruri, și privește! Vezi norii, cît de sus sînt față de tine?

6

Dacă păcătuiești, ce rău Îi faci Lui? Și cînd păcatele ți se înmulțesc, ce -I faci Lui?

7

Dacă ești drept, ce -I dai Lui? Ce primește El din mîna ta?

8

Răutatea ta nu poate vătăma decît semenului tău, dreptatea ta nu folosește decît fiului omului.

9

Oamenii strigă împotriva mulțimii apăsătorilor, se plîng de silnicia multora;

10

dar niciunul nu zice: ,Unde este Dumnezeu, Făcătorul meu, care ne insuflă cîntări de veselie noaptea,

11

care ne învață mai mult decît pe dobitoacele pămîntului, și ne dă mai multă pricepere decît păsărilor cerului?`

12

Să tot strige ei atunci, căci Dumnezeu nu răspunde, din pricina mîndriei celor răi.

13

Degeaba strigă, căci Dumnezeu n`ascultă, Cel Atotputernic nu ia aminte.

14

Măcarcă zici că nu -L vezi, totuș pricina ta este înaintea Lui: așteaptă -L!

15

Dar, pentru că mînia Lui nu pedepsește încă, nu înseamnă că puțin Îi pasă de nelegiuire.

16

Așa că Iov își deschide gura degeaba, și spune o mulțime de vorbe fără rost.``

Iov 36