Iov 35

Iov

Capitol 36

1

Elihu a urmat și a zis:

2

,,Așteaptă puțin, și voi urma, căci mai am încă de vorbit pentru Dumnezeu.

3

Îmi voi lua temeiurile de departe, și voi dovedi dreptatea Ziditorului meu.

4

Fii încredințat, cuvîntările mele nu sînt minciuni, ci ai a face cu un om cu simțăminte curate.

5

Dumnezeu este puternic, dar nu leapădă pe nimeni; și este puternic prin tăria priceperii Lui.

6

El nu lasă pe cel rău să trăiască, și face dreptate celui nenorocit.

7

Nu-Și întoarce ochii de asupra celor fără prihană, și -i pune pe scaunul de domnie cu împărații, îi așează pentru totdeauna ca să domnească.

8

Se întîmplă să cadă în lanțuri, și să fie prinși în legăturile nenorocirii?

9

Le pune înainte faptele lor, fărădelegile lor, mîndria lor.

10

Îi înștiințează ca să se îndrepte, îi îndeamnă să se întoarcă dela nelegiuire.

11

Dacă ascultă și se supun, își sfîrșesc zilele în fericire, și anii în bucurie.

12

Dacă n`ascultă, pier uciși de sabie, mor în orbirea lor.

13

Nelegiuiții se mînie, nu strigă către Dumnezeu cînd îi înlănțuie;

14

își pierd viața în tinereță, mor ca cei desfrînați.

15

Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui, și prin suferință îl înștiințează.

16

Și pe tine te va scoate din strîmtoare, ca să te pună la loc larg, în slobozenie deplină, și masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase.

17

Dar dacă-ți aperi pricina ca un nelegiuit, pedeapsa este nedeslipită de pricina ta.

18

Supărarea să nu te împingă la batjocură, și mărimea prețului răscumpărării să nu te ducă în rătăcire!

19

Oare ar ajunge strigătele tale să te scoată din necaz, și chiar toate puterile pe cari le-ai putea desfășura?

20

Nu suspina după noapte, care ia popoarele din locul lor.

21

Ferește-te să faci rău, căci suferința te îndeamnă la rău.

22

Dumnezeu este mare în puterea Lui; cine ar putea să învețe pe alții ca El?

23

Cine Îi cere socoteală de căile Lui, și cine îndrăznește să -I spună: ,,Faci rău?``

24

Nu uita să lauzi faptele Lui, pe cari toți oamenii trebuie să le mărească!

25

Orice om le privește, fiecare muritor le vede de departe.

26

Iată ce mare e Dumnezeu! Dar noi nu -L putem pricepe, numărul anilor Lui nimeni nu l -a pătruns.

27

Căci El trage la El picăturile de apă, le preface în abur și dă ploaia,

28

pe care norii o strecoară, și o picură peste mulțimea oamenilor.

29

Și cine poate pricepe ruperea norului, și bubuitul cortului Său?

30

Iată, El Își întinde lumina în jurul Lui, și acoperă adîncimile mării.

31

Prin aceste mijloace, El judecă popoarele, și dă belșug de hrană.

32

Ia fulgerul în mînă, și -l aruncă asupra protivnicilor Lui.

33

Dă de veste că e de față printr`unbubuit, și pînă și turmele Îi simt apropierea.

Iov 37