Iov 36

Iov

Capitol 37

1

La auzul acestor lucruri îmi tremură inima de tot, și sare din locul ei.

2

Ascultați, ascultați trăsnetul tunetului Său, bubuitul care iese din gura Lui!

3

Îl rostogolește pe toată întinderea cerurilor, și fulgerul Lui luminează pînă la marginile pămîntului.

4

Apoi se aude un bubuit, tună cu glasul Lui măreț; și nu mai oprește fulgerul, de îndată ce răsună glasul Lui.

5

Dumnezeu tună cu glasul Lui în chip minunat; face lucruri mari pe cari noi nu le înțelegem.

6

El zice zăpezii: ,Cazi pe pămînt!` Zice acelaș lucru ploii, chiar și celor mai puternice ploi.

7

Pecetluiește mîna tuturor oamenilor, pentruca toți să se recunoască de făpturi ale Lui.

8

Fiara sălbatică se trage într`o peșteră, și se culcă în vizuina ei.

9

Vijelia vine dela miazăzi, și frigul, din vînturile dela miazănoapte.

10

Dumnezeu, prin suflarea Lui, face ghiața, și micșorează locul apelor mari.

11

Încarcă norii cu aburi, și -i risipește schinteietori;

12

mișcarea lor se îndreaptă după planurile Lui, pentru împlinirea a tot ce le poruncește El pe fața pămîntului locuit.

13

Îi face să pară ca o nuia cu care lovește pămîntul, sau ca un semn al dragostei Lui.

14

Iov, ia aminte la aceste lucruri! Privește liniștit minunile lui Dumnezeu!

15

Știi cum cîrmuiește Dumnezeu norii, și cum face să strălucească din ei fulgerul Său?

16

Înțelegi tu plutirea norilor, minunile Aceluia a cărui știință este desăvîrșită?

17

Știi pentruce ți se încălzesc veșmintele, cînd se odihnește pămîntul de vîntul de miazăzi?

18

Poți tu să întinzi cerurile ca El, tari ca o oglindă turnată?

19

Arată-ne ce trebuie să -I spunem. Căci sîntem prea neștiutori ca să -I putem vorbi.

20

Cine -I va da de veste că Îi voi vorbi? Dar care este omul care-și dorește pierderea?

21

Acum, firește, nu putem vedea lumina soarelui care strălucește în dosul norilor, dar va trece un vînt și -l va curăți;

22

dela miază-noapte ne vine aurora, și ce înfricoșată este măreția care înconjoară pe Dumnezeu!

23

Pe Cel Atotputernic nu -L putem ajunge, căci este mare în tărie, dar dreptul și dreptatea deplină El nu le frînge.

24

De aceea oamenii trebuie să se teamă de El; El nu-Și îndreaptă privirile spre cei ce se cred înțelepți.``

Iov 38