Psalmii 24

Psalmii

Capitol 25

1

La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul.

2

În Tine, Dumnezeule, mă încred: să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine!

3

Da, toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine: ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei.

4

Arată-mi, Doamne, căile Tale, și învață-mă cărările Tale.

5

Povățuiește-mă în adevărul Tău, și învață-mă; căci Tu ești Dumnezeul mîntuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea!

6

Adu-Ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea Ta; căci sînt vecinice.

7

Nu-Ți aduce aminte de greșelile din tinereța mea, nici de fărădelegile mele; ci adu-Ți aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne!

8

Domnul este bun și drept: de aceea arată El păcătoșilor calea.

9

El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea Sa.

10

Toate cărările Domnului sînt îndurare și credincioșie, pentru cei ce păzesc legămîntul și poruncile Lui.

11

Pentru Numele Tău, Doamne, iartă-mi fărădelegea, căci mare este!

12

Cine este omul, care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie s`o aleagă.

13

El va locui în fericire, și sămînța lui va stăpîni țara.

14

Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El, și legămîntul făcut cu El le dă învățătură.

15

Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț.

16

Privește-mă și ai milă de mine, căci sînt părăsit și nenorocit.

17

Neliniștea inimii mele crește: scoate-mă din necazul meu!

18

Uită-Te la ticăloșia și truda mea, și iartă-mi toate păcatele mele.

19

Vezi cît de mulți sînt vrăjmașii mei, și cu ce ură mare mă urmăresc.

20

Păzește-mi sufletul, și scapă-mă! Nu mă lăsa să fiu dat de rușine cînd mă încred în Tine!

21

Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea, cînd îmi pun nădejdea în Tine!

22

Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.

Psalmii 26