Psalmii 26

Psalmii

Capitol 27

1

(Un psalm al lui David.) Domnul este lumina și mîntuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele: de cine să-mi fie frică?

2

Cînd înaintează cei răi împotriva mea, ca să-mi mănînce carnea, tocmai ei-prigonitorii și vrăjmașii mei-se clatină și cad.

3

Chiar o oștire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s`ar teme. Chiar război de s`ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi.

4

Un lucru cer dela Domnul, și -l doresc fierbinte: aș vrea să locuiesc toată viața mea în Casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului, și să mă minunez de Templul Lui.

5

Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde supt acoperișul cortului Lui, și mă va înălța pe o stîncă.

6

Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei, cari mă înconjoară: voi aduce jertfe în cortul Lui în sunetul trîmbiței, voi cînta și voi lăuda pe Domnul.

7

Ascultă-mi, Doamne, glasul cînd Te chiem: ai milă de mine și ascultă-mă!

8

Inima îmi zice din partea Ta: ,,Caută Fața Mea!`` Și Fața Ta, Doamne, o caut!

9

Nu-mi ascunde Fața Ta, nu îndepărta cu mînie pe robul Tău! Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mîntuirii mele!

10

Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește.

11

Învață-mă, Doamne, calea Ta, și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei.

12

Nu mă lăsa la bunul plac al protivnicilor mei! Căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși, și niște oameni, cari nu suflă decît asuprire.

13

O! dacă n`aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pămîntul celor vii!...

14

Nădăjduiește în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ți inima, și nădăjduiește în Domnul!

Psalmii 28